070 612 521 info@statistik.si

Statistične analize in testi

3 najbolj pogoste statistične analize oz. testi

 

Kaj so statistične analize oz. testi?

To so posebni statistični postopki s katerimi preverjamo različne lastnosti naših zbranih podatkov. Njihov najbolj pogost namen je dokazovanje hipotez, kjer je cilj, da dosežemo tveganje manjše od 5% zato, da lahko rezultate iz našega vzorca posplošimo na celotno populacijo. Statistične analize se uporabljajo tudi recimo za računanje karakteristik vprašalnika, kot sta zanesljivost vprašalnika in pa faktorska struktura.

 

3 najbolj pogoste statistične analize oz. testi


 

1. Hi-kvadrat test

Ta statistična analiza se uporablja za raziskovanje soodvisnosti med dvema nominalnima spremenljivkama kot sta recimo kajenje in spol. Ugotavlja ali sta kajenje in spol kakorkoli statistično pomembno povezana. Hi-kvadrat test odgovarja na vprašanje: Ali moški pokadijo statistično pomembno več cigaret kot ženske?

Preberite več o hi-kvadrat testu …

 

2. T-test

T-test ugotavlja statistično pomembne razlike v povprečjih dveh neodvisnih, odvisnih spremenljivk ali pa statistično pomembne razlike med dejanskim in hipotetičnim povprečjem. Uporablja se na normalno porazdeljenih podatkih in na intervalnih ali razmernostnih spremenljivkah. Uvrščamo ga med parametrične statistične analize.

 

Preberite več o t-testu …

 

3. ANOVA (analiza variance)

Uporablja se za enak namen kot t-test, le da ugotavlja statistično pomembne razlike v povprečjih med tremi ali več neodvisnimi skupinami. Pogoji za to statistično analizo so normalno porazdeljeni podatki in homogenost varianc. Uporablja se lahko samo na intervalnih ali razmernostnih spremenljivkah.

 

Preberite več o ANOVA …

 

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.

Pomagala vam bo Polona.

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize podatkov?

 

Se nimate časa učiti postopkov statističnih testov?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

 

Statistik.si™ v številkah:

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This