070 612 521 info@statistik.si

Tečaj statistične obdelave podatkov s programom PSPP/SPSS

Prijave potekajo po modulih, ki ga lahko dobite že za 39,9 €!

– 40% popust za študente.

Pokličite ali pišite: 070 612 521, info@statistik.si

1. Kaj se boste naučili?

Opis delavnice

Na izobraževalni delavnici se boste spoznali z osnovami in zahtevnejšimi načini samostojne uporabe statističnih metod in obvladovanjeprograma za statistično obdelavo podatkov za dokončanje vaših seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij ali se usposobili za samostojno delo s statističnimi podatki, ki jih potrebujete v vašem delovnem vsakdanu.

Naučili se boste:

  • osnov statistike, metod raziskovanja, postavljanja hipotez, tipov spremenljivk;
  • kako se ustrezno zbira podatke (načini anketiranja, itd.);
  • kako podatke vnesti (ročni vnos in prenos podatkov iz različnih spletnih orodij) in analizirati v programu SPSS/PSPP;
  • katere so opisne in katere inferenčne statistične analize;
  • kako izbrati najustreznejšo statistično metodo za analizo vaših podatkov (univariantne, bivariantne in multivariantne statistične metode);
  • kako dobljene rezultate interpretirate;
  • ustrezno grafično predstaviti vaše podatke.

Delavnica je sestavljena iz štirih srečanj, ki vključujejo 8. vsebinskih delov oziroma modulov. Na vsakem srečanju bomo začeli s teoretičnim uvodom, kateremu bo sledil poglobljen praktični del. Po korakih se bomo spoznavali z vnosom podatkov v program za statistično analizo podatkov in nadaljevali z opisno statistiko ter nato s posameznimi vrstami statističnih analiz. Začeli bomo z univariantnimi, nato z bivariantnimi in na zadnjem srečanju končali z multivariatnimi statističnimi metodami analize. Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo računalnike in morebiti tudi lastne primere, anketne vprašalnike in podatke, na katerih bi se želeli izobraževati tekom delavnice.


Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot tudi tiste, ki ste se z statistično obdelavo podatkov že srečali. 

Podrobnejši program po dnevih si lahko ogledate TUKAJ.

Podrobnejši opis programa

 

Prijave potekajo po modulih, ki ga lahko dobite že za 39,9 €! 

Pokličite ali pišite: 070 612 521, info@statistik.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 20% popust na zgodnje prijave do 24. januarja 2018!

  – 40% popust za študente!

2. Kdaj in kje poteka?


Poteka v 2 terminih:

– 1. termin: Petek 2.2. in 9.2.(16.00-19.00) insoboto 3.2. in 10.2. (9.30-14.00) vLjubljani.

– 2. termin: Petek 16.2. in 17.2. (16.00-19.00) in soboto 23.2. in 24.2. (9.30-14.00) v Ljubljani.

Vse ostale podrobnosti vam bomo sporočili ob prijavi na email.

3. Kako se prijaviti?

 

S prijavnico spodaj ali na info@statistik.si ali na 070 612 521. Prijave potekajo po modulih, lahko se prijavite na 1 ali več modulov.

 

Vsebinski modul

Cena**

20 % popust za zgodnje prijave

Osnove statistike in uvodno spoznavanje s programom za statistično obdelavo podatkov (metodologija, raziskovalni model, tipi spremenljiv, vrste analiz)

49,80 eur

39,90

Opisna statistična analiza (frekvence, odstotki, povprečja (aritmetične sredine, mediana, modus), standardni odkloni,…)

49,80 eur

39,90

Oblikovanje novih spremenljivk, porazdelitve in zanesljivosti (obračanje podatkov, združevanje podatkov, test normalne porazdelitve, cronbach alfa)

49,80 eur

39,90

Uvod v bivariantne statistične metode (izbira ustrezne statistične metode)

49,80 eur

39,90

Hi-kvadrat test (Hi-kvadrat test in kontingenčne tabele)

49,80 eur

39,90

Povezanost med dvema spremenljivkama(Pearsonov, Spearmanov test korelacije)

49,80 eur

39,90

Razlike med dvema spremenljivkama(t-test za neodvisna vzorca, t-test za odvisna vzorca, parni t-test, enosmerna analiza variance, ANOVA)

49,80 eur

39,90

Multivariante statistične metode(faktorska analiza, razvrščanje enot v skupine, linearna, multipla in logistična regresija)

49,80 eur

39,90

** Na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost, DDV ni obračunan.

 

– Ob prijavi na štiri ali več module si zagotovite še 10 % popust na skupno ceno.

40% popust za študente! – cena celotnega tečaja je 194 €!

– Ob prijavi na vse module si zagotovite 20% popust na skupno ceno – cena celotnega tečaja je 319 €!

 

* popusti se ne seštevajo.

 


PRIJAVNICA

Število udeležencev je omejeno na 10.

 

 

 

 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo dostopni prek elektronskega naslova info@statistik.si.

 

Pokličite ali pišite: 070 612 521, info@statistik.si

Inštruktorica je pokazala veliko pripravljenost za pomoč 1 na 1 med tečajem. Odgovorila je na vsa moja vprašanja. Lahko rečem, da ima zelo veliko znanja.

Hvala, da ste me naučili upravljanja s tem programom :)

 

 

 

 

Miha

Študent podiplomskega študija

Celoten tečaj lahko ocenim kot zelo pohvalno, bilo je vse v redu, zelo oseben pristop.

 

 

 

 

 

Katarina

Študentka podiplomskega študija

Statistik.si™ v številkah:

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This