Anketni vprašalnik: 10 ključev s katerimi pri diplomi/magisteriju preprečite slab vprašalnik 

 
Anketni vprašalnik predstavlja vaš stik z respondentom zato je zelo pomembno, kako vprašate. S temi 10 ključi se izognete temu, da bo vaša analiza na koncu neuporabna. Velikokrat se zgodi, da je statistična analiza zelo otežena zaradi slabih vprašanj. Postavitev vprašanj je ključno za nadaljnjo analizo. V kolikor anketni vprašalnik ni dobro sestavljen tudi analiza ne more biti optimalna. Za dober anketni vprašalnik si je zato smiselno vzeti čas in ga tudi predhodno testirati.

1. 10 ključev

 

1. Pomagajte si z že obstoječimi primeri anketnih vprašalnikov in merskih lestvic. Sestavljanje lastnih vprašanj pomeni več svobode, tako pri formulaciji kot pri obliki. Se pa pri tem pojavijo dvomi o objektivnosti, zanesljivosti (v kolikšni meri s ponovljenim merjenjem dobimo v enakih pogojih in na istih enotah enake rezultate) in veljavnosti (ali sploh merimo tisto, kar smo nameravali meriti). V Google vpišite kateri anketni vprašalnik bi radi našli, recimo organization climate questionnaire.

2. Vsebina vprašanj naj bo enostavna in razumljiva. To pomeni izogibanje žargonskim, slengovskim ter tudi preveč strokovnim besedam. Izogibajte se vprašanj, ki imajo več kot eno dimenzijo.

3. Vrstni red vprašanj je zelo pomemben:

  • Vrstni red naj bo logičen. Npr. vprašanja o dogodkih naj se ujemajo z vrstnim redom dogodkov, vprašanja o vrednotenju neke izkušnje naj sledijo vprašanjem o opisovanju te izkušnje itd.
  • Občutljiva (težka) vprašanja naj bodo bolj na koncu, saj nočete, da bi anketiranec zaradi teh vprašanj prekinil izpolnjevanje anketnega vprašalnika že na začetku.
  • Demografska vprašanja so navadno na koncu vprašalnika.
  • Vprašanja s podobnimi deli naj bodo skupaj – npr. vprašanja z isto lestvico naj bodo postavljena skupaj. Na ta način zmanjšamo kognitivno breme anketiranca.

4. Prvo vprašanje naj bo primerno za vsakogar (izjema je le takrat, kadar želimo s prvim vprašanjem ugotoviti “primernost” anketiranca), in sicer:

  • Naj bo enostavno, da ga bodo anketiranci prebrali, razumeli in nanj odgovorili v nekaj sekundah. To ni mesto za dolga vprašanja z veliko možnimi odgovori ali za odprta vprašanja.
  • Naj bo zanimivo, saj se s tem poveča verjetnost, da bo anketiranec sodeloval v anketi.

5. Merske lestvice naj bodo konsistentne skozi celotno anketo, saj to dela anketni vprašalnik bolj uporaben. Če ste uporabili lestvico od 1 do 5, naj to velja v celotni anketi. Konsistentno naj bo tudi poimenovanje najvišjih oz. najnižjih vrednosti (npr. naj bo 1 povsod najmanjše strinjanje in 5 največje strinjanje ali obratno).

 

6. Pozorni bodite pri sestavljanju prve in zadnje strani vprašalnika. Prva stran naj predvsem motivira anketirance, zato nanjo ne postavljajte navodil. Zadnja stran naj bo enostavna; običajno vključuje zahvalo.

 

7. Določite, kateri tip vprašanja je najboljši za posamezno vprašanje. Poznamo več tipov vprašanj, kot so odgovori tipa a, b, c, in lestvice. To je zelo pomembna in obširna tema, zato vam jo bomo posredovali v posebnem članku.

 

8. Če je v anketi veliko vprašanj, naj ima tudi več strani, saj preveč premikanja po posamezni strani (“scrolling”) ni zaželeno. Prav tako ni priporočljivo, da je na eni strani samo eno vprašanje, saj to podaljša čas reševanja anket in hkrati poveča možnost, da respondenti prenehajo z odgovarjanjem.

 

9. Uporabljajte vejitve in preskoke, če je to potrebno. Nikar v anketo ne vključite teksta v smislu »Če sta na vprašanje Q1 odgovorili z ‘da ‘, potem odgovorite na vprašanje Q2, sicer pa pojdite direktno na vprašanje Q3«.

 

10. Preverite, če ste vključili vse možne odgovore pri zaprtih tipih vprašanj. Če niste prepričani, uporabe možnost »drugo«.

Z upoštevanjem teh 10 ključev boste sestavili anketni vprašalnik, ki vam bo pomagal do odlične statistične analize.

Veliko bodočih diplomantov ima težave s sestavo anketnega vprašalnika za diplomsko/magistrsko nalogo. Vsakodnevno se srečujemo z željami študentov po pomoči pri sestavi anketnega vprašalnika, ki jim omogoča, da naredijo dobro analizo vprašalnika in hipotez.

 

2. Kako izgleda dober anketni vprašalnik?

 

Poglejte si kako izgleda dober anketni vprašalnik, ki vam omogoča dobro statistično analizo in hitro diplomiranje!

 

Kliknite TUKAJ za prenos anketnega vprašalnika

 

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.