070 612 521 info@statistik.si

Segmentacija trga in kupcev

SEGMENTACIJA TRGA IN KUPCEV   Segmentacija trga in kupcev je poglobljen pristop k analizi svoj strank. Kupci in potencialne stranke so v primeru optimalne segmentacije ustrezno predstavljeni, o njih imam jasno »sliko«, vemo kakšen je naš povprečen kupec ali stranka in...

Vrste spremenljivk

KATERE VRSTE SPREMENLJIVK (ang. Variable) POZNAMO IN KDAJ UPORABIMO KATERO?   Spremenljivka (ang. Variable) je osnovni element vsake statistične analize. Kdo vrst spremenljivk ne pozna ne bo znal izbrati pravilnega statističnega testa in tako ne bo prišel do pravilnih...