Likertova lestvica

Likertova lestvica

LIKERTOVA LESTVICA  Likertova lestvica je tip anketnega vprašanja, ki je zelo priljubljen in eden najbolj zanesljivih načinov merjenje zadovoljstva, strinjanja, všečnosti, mnenj, dojemanj itd. KAJ JE LIKERTOVA LESTVICA? Likertova lestvica  (poimenovana po njegovem...
Kodiranje podatkov

Kodiranje podatkov

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV    Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da...
Hipoteza

Hipoteza

HIPOTEZA: KAKO OBLIKOVATI DOBRO HIPOTEZO?    Hipoteza je bistven del raziskovalnega procesa zato je pomembno, da so hipoteza dobro zastavljene. V nadaljevanju si zato lahko preberete napotke za pravilno postavitev hipotez. KAJ JE HIPOTEZA? Hipoteze so naša...
Gaussova krivulja

Gaussova krivulja

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV    Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični...
Cronbach Alfa Koeficient

Cronbach Alfa Koeficient

CRONBACH ALFA KOEFICIENT    Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. CRONBACH ALFA KOEFICIENT...