Spearmanov koeficient

Spearmanov koeficient

SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE    Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona...
Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient

KAJ JE PEARSONOV KOEFICIENT?    Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in...
Kaj je vzorec?

Kaj je vzorec?

KAJ JE VZOREC?    Del populacije imenujemo vzorec. Za statistiko je vzorec del populacije, katerega enote zbiramo z namenom, da ocenimo stanje oz. lastnosti cele populacije. Vzorec, ki dobro posreduje lastnosti celotne populacije, imenujemo reprezentativni...
Metode raziskovanja

Metode raziskovanja

METODE RAZISKOVANJA: KAKŠNE POZNAMO?    Metode raziskovanja so premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in na kakšen način bomo raziskovanje izvedli. Vse metode raziskovanja morajo biti...