Varianca

Varianca

KAJ JE VARIANCA?    Srednje vrednosti so parametri, ki jih največkrat uporabljamo pri statistični analizi. Srednje vrednosti bolj ali manj kakovostno opišejo lastnosti analizirane populacije, kot pomoč pri opisu značilnosti populacije preučujemo tudi mere...
Dispozicija

Dispozicija

DISPOZICIJA DIPLOMSKE NALOGE    Dispozicija diplomske naloge je pomemzna zato, ker si študent z njo, znotraj določenih okvirov sam zastavi cilje, ki ga usmerjajo pri nadaljnjem delu in na podlagi katerih je moč presojati njegovo uspešnost pri izdelavi diplomske...
Frekvenca

Frekvenca

FREKVENCA: KAJ JE IN KDAJ JE UPORABNA?    Frekvenca nam pove kako pogosto se pojavlja določena vrednost. Na primer 30 učencev je težkih 60kg, 15 je težkih 70kg, 10 pa je težkih 75 kg. Število učencev je frekvenca.   FREKVENCA Frekvenca nam pove, kako...
Standardni odklon

Standardni odklon

STANDARDNI ODKLON    Standardni odklon je spremljevalec povprečja. V bistvu pomeni kako so vrednosti razpršene okoli povprečja. Recimo, da stehtamo 30 psov in je povprečje 9,2 kg. Koliko okoli povprečne teže 9,2 kg je razpršena teža teh 30 psov, veliko ali malo?...
Mediana

Mediana

MEDIANA: KAJ JE IN KAKO JO IZRAČUNAMO?    Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi...