Kodiranje podatkov

Kodiranje podatkov

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV   Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da posamezniki...
Hipoteza

Hipoteza

HIPOTEZA: KAKO OBLIKOVATI DOBRO HIPOTEZO?   Hipoteza je bistven del raziskovalnega procesa zato je pomembno, da so hipoteza dobro zastavljene. V nadaljevanju si zato lahko preberete napotke za pravilno postavitev hipotez. KAJ JE HIPOTEZA? Hipoteze so naša domneva, ki...
Gaussova krivulja

Gaussova krivulja

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV   Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični...
Cronbach Alfa Koeficient

Cronbach Alfa Koeficient

CRONBACH ALFA KOEFICIENT   Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. CRONBACH ALFA KOEFICIENT...
Spearmanov koeficient

Spearmanov koeficient

SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE   Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona...
Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient

KAJ JE PEARSONOV KOEFICIENT?   Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in linearno...