Kodiranje podatkov

Kodiranje podatkov

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV    Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da...
Hipoteza

Hipoteza

HIPOTEZA: KAKO OBLIKOVATI DOBRO HIPOTEZO?    Hipoteza je bistven del raziskovalnega procesa zato je pomembno, da so hipoteza dobro zastavljene. V nadaljevanju si zato lahko preberete napotke za pravilno postavitev hipotez. KAJ JE HIPOTEZA? Hipoteze so naša...
Gaussova krivulja

Gaussova krivulja

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV    Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični...
Cronbach Alfa Koeficient

Cronbach Alfa Koeficient

CRONBACH ALFA KOEFICIENT    Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. CRONBACH ALFA KOEFICIENT...
Spearmanov koeficient

Spearmanov koeficient

SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE    Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona...
Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient

KAJ JE PEARSONOV KOEFICIENT?    Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in...