CRONBACH ALFA KOEFICIENT

 
Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta.

CRONBACH ALFA KOEFICIENT

Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. Zanesljivost nam pove kako prepričani smo lahko, da bi dobili enake rezultate, če bi enaki skupini ljudi dali ponovno za rešiti enak vprašalnik. Uporabimo jo takrat, ko želimo preveriti kako zanesljive so naše merske lestvice. To pomeni odgovor na vprašanje: Ali bi dobili enake odgovore, če bi merjenje še enkrat opravljali na istih udeležencih/istem vzorcu?

Vrednost Cronbach Alfa koeficienta zanesljivosti vrednotimo po spodnji tabeli.

Cronbach alfa Stopnja zanesljivost
α ≥ 0.9 Odlična
0.7 ≤ α < 0.9 Dobra
0.6 ≤ α < 0.7 Sprejemljiva
0.5 ≤ α < 0.6 Slaba
α < 0.5 Nesprejemljiva

Primer anketnega vprašanja, za kakršnega v praksi tudi najpogosteje izračunamo Cronbach alfa koeficient.

Anketiranci so ocenjevali 6 trditev s področja informiranosti o bolezni, in sicer z lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni »Sploh se ne strinjam« in ocena 5 pomeni »Popolnoma se strinjam«.

1 – Sploh se ne strinjam 2 – Se ne strinjam 3 – Niti –niti 4 – Se strinjam 5 – Popolnoma  se

strinjam

Prejel sem ustrezne informacije za  obvladovanje bolezni
Dobil sem pisna in ustna navodila o sami bolezni
Prejel sem dovolj pisnih navodil in informacij za uspešno vodenje svoje bolezni
Naučili so me na kakšen način naj jemljem zdravila
Pojasnili, so mi zakaj je redna telesna aktivnost  pomembna za mojo bolezen
Pojasnili so mi, da so redne dihalne vaje, vaje za izkašljevanje, ter vaje za krepitev dihalnih mišic, pomembne za lažje dihanje

 

Slaba zanesljivost pomeni, da je bil vpliv naključji oz. okoliščin testiranja na rezultate velik in tako ne moremo biti prepričani, da bo vprašalnik naslednjič pokazal enake rezultate – torej ne moremo biti prepričani, da bo dal zanesljive rezultate. Računamo jo za vsako dimenzijo (sklop vprašanj, ki meri isto lastnost) posebej. Za demografska vprašanja test zanesljivosti ni primeren. Kadar z rezultatom Cronbach alfe nismo zadovoljni in želimo zvišati njegovo vrednost, običajno vključimo več trditev, ki merijo isti koncept in so dobro povezane z ostalimi trditvami sklopa.

Pri interpretaciji Cronbachovega alfa koeficienta zanesljivosti je potrebno biti previden. Njegova visoka vrednost sama po sebi še ne pomeni nujno dobrega rezultata. Dobro je dodajati ali odvzemati posamezen trditve in s tem sproti preverjati vpliv trditve na vrednost koeficienta. Kadar je vrednost alfe zelo visoka, je lahko razlog tudi v odvečnih trditvah, ki merijo isto stvar.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.