DISPOZICIJA DIPLOMSKE NALOGE

 

Dispozicija diplomske naloge je pomemzna zato, ker si študent z njo, znotraj določenih okvirov sam zastavi cilje, ki ga usmerjajo pri nadaljnjem delu in na podlagi katerih je moč presojati njegovo uspešnost pri izdelavi diplomske naloge.


DISPOZICIJA

Dispozicija diplomske naloge je prvi korak zaključka vašega študija. Velikokrat je ta korak zelo stresen, ker ste si morebiti vmes vzeli daljšo študijsko prakso, se vmes zaposlili, si ustvarili družino ali vam je preprosto zmanjkalo časa. Pisanje dispozicije predstavlja temelj za vašo diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo. Odobriti vam ga mora komisija in zaradi tega se njene priprave veliko študentov ustraši. Temelj pisanja dispozicije je, da si izberete temo naloge, ki vam je blizu; ste morda že pisali kakšno seminarsko nalogo o njej in jo boste v zaključku študija le razširili. Na takšen način si olajšate in skrajšate del priprave dispozicije, kjer je potrebno pregledati obstoječo literaturo in vire.

 

KAKO NAPISATI DISPOZICIJO V 1-2 DNEH?

Potrebujete 5 ključnih korakov:

1. Dobra navodila za pisanje dispozicije. En primer navodil dobite TUKAJ.

2. Primer že napisane dispozicije, s katero si boste pomagali. En primer že napisane dispozicije dobite TUKAJ.

3. Že napisano nalogo (diplomsko, magistrsko), s podobno tematiko, ki vam bo kot model oz. pomoč pri pisanju. Tako boste dobili ideje kako napisati dispozicijo. Podobne naloge najdete na google-u, na digitalnih knjižnicah (dikul.uni-lj.si) in na Cobissu (https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search).

4. Izberite tematiko, ki vas pritegne, ki vam je blizu in o kateri že nekaj veste. Tako ne boste imeli toliko problemov pri pisanju, saj ste v tematiki že napol strokovnjak.

5. Ne jamrajte in se spravite pisat, ste sposobni in ustvarjalni! Uspešne in neuspešne ljudi loči samo ena stvar … AKCIJA!

Ne komplicirajte preveč ampak samo pišite … saj je dispozicija samo predvidevanje vaše kasnejše naloge in lahko vse še spremenite tokom pisanja naloge, tako hipoteze, kot kazalo, kot literaturo. Ker ne morete vsega vedeti vnaprej, veliko idej in ugotovitev se razjasni šele, ko se lotimo pisanja.

 

ČE POTREBUJETE STROKOVNO POMOČ PRI PISANJU DISPOZICIJE PA NAS KONTAKTIRAJTE NA info@statistik.si ali 070 612 521.

 

VSEBINSKI KORAKI PISANJA DISPOZICIJE

Ključni vsebinski elementi dobre dispozicije:

 • Osredotočena tema naloge
 • Izbereš stran, ki jo zagovarjaš
 • Argumentacija izbrane strani

 

TEHNIČNI KORAKI PISANJA DISPOZICIJE

Ključni tehnični koraki dobre dispozicije:

 • Preverite pravilnik o pisanju dispozicije na izbrani fakulteti.
 • Držite se navodil in si sami ali iz nabora fakultete/profesorjev izberite temo naloge.
 • Najpomembnejši korak: o izbrani temi preberite čim več, da lahko postaviti osnovni okvir, določite točen naslov naloge in zapišete dispozicijo.
 • Določite sestavine dispozicije.

Za oba dela si je dobro vzeti dovolj časa za pripravo! S tem si v nadaljevanju olajšamo pisanje naloge.

 

 

VSEBINSKI KORAKI DOBRE DIPOZICIJE

1. Dobro argumentirana naloga je osredotočena in tematsko ne preširoko zastavljena

Osredotočenost v nalogi je zelo pomembna! Temo naloge si ne zastavite preširoko, sicer boste zmedeni in boste negotovi o usmeritvi in namenu naloge.

2. Izbira argumentacijske strani in argumentacija izbrane strani

Pri večini tematik imamo dva pola, dve mnenji, stališči, teoretski podlagi, ki si med sabo nasprotujeta. Že ob izboru tematike imamo ponavadi jasno predstavo iz katere pozicije bomo v nalogi izhajali. To je pomembno že pri pisanju dispozicije, ko napovemo katero stran bomo zastopali ali zagovarjali, kar večinoma vpliva tudi na izbor literature in virov, ter tudi na morebitno izvedbo lastne kvalitativne ali kvantitativne raziskave.

 

 

TEHNIČNI KORAKI DOBRE DIPOZICIJE

1. Za začetek preverite pravilnik o pisanju dispozicije na izbrani fakulteti

Pravilniki se nahajajo na spletnih straneh fakultet in se lahko med seboj precej razlikujejo. Nekatere fakultete zahtevajo dolge dispozicije, pri nekaterih pa je dovolj tudi le ena stran.

2. Držite se navodil in si sami ali iz nabora fakultete/profesorjev izberite temo naloge

Pri izbiri teme, naj vas ta vsaj malenkost zanima, vam je blizu ali vas kako drugače pritegne. Ob zanimivi temi, boste z večjim veseljem in predvsem hitreje zaključili s študijem.

3. Najpomembnejši korak: o izbrani temi preberite čim več, da lahko postaviti osnovni okvir, določite točen naslov naloge in zapišete dispozicijo.

Dispozicija diplomske naloge mora običajno vsebovati naslednje sestavine:

 • Dokončen naslov, ki ga je potrdil mentor
 • Uvod (cilj naloge, namen naloge, predstavitev teme in način obdelave teme).

V cilju naloge je običajno potrebno napisati kaj bo rezultat naloge (npr.: cilj naloge je ugotoviti vpliv pomena prostovoljnega dela na razvoj evropskih družb). V namen naloge pa je potrebno napisati uporabnost naloge; kako bodo doseženi cilji naloge uporabni v praksi (npr.: namen naloge je oblikovati izhodišča za nadaljnji razvoj prostovoljnega dela). Pri načinu obdelave teme pa napišete s kakšnimi metodami jo boste preučevali (npr. s pomočjo strokovne literature, anketiranjem, poskusi, raziskavami itd., ali s kombinacijo več metod; npr. s pomočjo literature in raziskave).

 • Jedro naloge; vsebina temelji na teoretičnih izhodiščih oblikovanih na podlagi strokovne literature, praktičnega dela in rezultatov oz. sklepnih ugotovitev;
 • Delovne hipoteze ali raziskovalna vprašanja (povzetek ugotovitev, do katerih predvidevate, da boste v nalogi prišli);
 • Metode raziskovanja

Navedite in kratko opišite metode dela (ankete, predvidena programska oprema, predvidena terenska oprema, testiranje, analiziranje predstavljenega problema).

Okvirno kazalo vsebine

 • Uporabljena literatura (to je vsa objavljena in javno dostopna literatura: knjige, članki ipd.)
 • Viri (to so interna gradiva organizacij, vsebine z interneta ipd.).

 

Ključni tehnični koraki dobre dispozicije:

 • Preverite pravilnik o pisanju dispozicije na izbrani fakulteti.
 • Držite se navodil in si sami ali iz nabora fakultete/profesorjev izberite temo naloge.
 • Najpomembnejši korak: o izbrani temi preberite čim več, da lahko postaviti osnovni okvir, določite točen naslov naloge in zapišete dispozicijo.
 • Določite sestavine dispozicije.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.