GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV

 
Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični populaciji. To pomeni, da je v obliki zvona, da je največ primerov okrog aritmetičen sredine, bolj pa ko gremo proč, manj je.

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV

 

Normalna porazdelitev je bila prvič definirana v 18. stoletju. Znanstveniki,  predvsem astronomi, ki so pri svojem delu opravljali množične meritve iste količine, so pri študiju porazdelitve napak pri ponavljajočih se meritvah ugotovili, da izmerjene vrednosti oblikujejo značilno zvonasto krivuljo oz. da so normalno porazdeljene. Enačbo krivulje je leta 1733 zapisal Abraham de Moivre (1667-1754). Nemški matematik C. F. Gauss (1777-1855) po katerem se imenuje krivulja, je prvi razložil normalno porazdelitev.

Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove krivulje oziroma porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični populaciji. To pomeni, da je v obliki zvona, da je največ primerov okrog aritmetičen sredine, bolj pa ko gremo proč, manj je primerov. Največ je tako ljudi s povprečno višino in težo, bolj gremo v ekstreme, manj je primerov. Standardna normalna porazdelitev je porazdelitev vrednosti s povprečjem (aritmetično sredino) 0 in standardnim odklonom 1.

Gaussova krivulja

Če je neka lastnost normalno distribuirana in poznamo njeno aritmetično sredino in standardni odklon, potem lahko določimo, kolikšen odstotek primerov je nad določeno vrednostjo in koliko pod njo

Poznamo tudi standardizirano normalno porazdelitev. Za vsak rezultat, ki ga preučujemo izračunamo, koliko enot standardnega odklona je nad ali pod povprečjem. Standardni odklon ob primeru 25 (rezultat) bi bil 2. Imenuje se »z-rezutat«, izračuna pa tako, da od rezultata odštejemo aritmetično sredino in potem to razliko delimo s standardnim odklonom. Prednost takšnega rezultata je, da takoj vidimo, kjer v porazdelitvi se nahaja.

Gaussova krivulja oz. normalna porazdelitev je ključnega pomena za kvantitativne raziskovalne metode. Predpostavljanje normalne porazdelitve je bistveno za množico statističnih izračunov. Ob vsaki analizi podatkov najprej preverimo njihovo normalno porazdelitev, v kolikor podatki niso porazdeljeni po gaussovi krivulji, uporabimo neparametrične statistične teste.

Normalna porazdelitev je torej osnova, na kateri temelji inferenčna statistika, to je področje sklepanja iz vzorca na populacijo. Poznavanje normalne porazdelitve nam tako olajša razumevanje postopkov sklepanja iz vzorca na populacijo.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.