Hi Kvadrat test

Hi kvadrat test, kdaj ga uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?

 

Kaj je hi kvadrat test?

Hi kvadrat test je statistična analiza, ki se uporablja v raziskavah, kot sta diplomska in magistrska naloga. Poznamo dve vrsti tega testa, hi-kvadrat za preizkus hipoteze neodvisnosti in hi kvadrat za preizkus hipoteze enake verjetnosti. Prvi, ki je sicer najpogostejši, se uporablja, ko želimo preveriti ali sta dve spremenljivki soodvisni oz. ali se med seboj povezujeta. Drugi pa se uporablja, ko imamo samo eno spremenljivko in želimo preveriti ali se rezultati opazovane spremenljivke razlikujejo od rezultatov, ki bi jih prineslo golo naključje.

Na katerih podatkih lahko uporabimo hi kvadrat test?


Vsak statistični test se lahko uporabi samo na določeni vrsti podatkov. Obe vrsti hi-kvadrat testa se uporabljajo na nominalnih vrstah spremenljivk. To so spremenljivke, kjer ne moremo določiti kateri podatek spremenljivke je večji ali manjši. Primer takšne spremenljivke je spol.

 

Pogoji za hi kvadrat test?


Za to, da je hi kvadrat test zanesljiv morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki jih ne smemo prekršiti, sicer naš test ne bo verodostojen. Pri obeh vrstah hi-kvadrat testa morata biti izpolnjena 2 pogoja: več kot 20% pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in najmanjša pričakovana frekvenca mora biti vsaj 1. Če ta dva pogoja nista izpolnjena potem imamo problem in hi-kvadrat testa ne moremo uporabiti na danih podatkih. V tem primeru uporabimo alternativen neparametričen test.

 

Kaj nam pove hi kvadrat test?


 

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze enake verjetnosti

Ker pri tem testu uporabimo samo eno spremenljivko tukaj ne ugotavljamo soodvisnosti. Pri tem testu izvemo ali med odgovori, pri eni spremenljivki, obstajajo statistično pomembne razlike oz. ali med teoretičnimi in dejanskimi frekvencami prihaja do statistično pomembnih razlik.

Pošljite email za BREZPLAČEN pregled vprašalnika in
hipotez!

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize hipotez?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.