Hi Kvadrat test

Hi kvadrat test, kdaj ga uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?

 

Kaj je hi kvadrat test?

Hi kvadrat test je statistična analiza, ki se uporablja v raziskavah, kot sta diplomska in magistrska naloga. Poznamo dve vrsti tega testa, hi-kvadrat za preizkus hipoteze neodvisnosti in hi kvadrat za preizkus hipoteze enake verjetnosti. Prvi, ki je sicer najpogostejši, se uporablja, ko želimo preveriti ali sta dve spremenljivki soodvisni oz. ali se med seboj povezujeta. Drugi pa se uporablja, ko imamo samo eno spremenljivko in želimo preveriti ali se rezultati opazovane spremenljivke razlikujejo od rezultatov, ki bi jih prineslo golo naključje.

Na katerih podatkih lahko uporabimo hi kvadrat test?


Vsak statistični test se lahko uporabi samo na določeni vrsti podatkov. Obe vrsti hi-kvadrat testa se uporabljajo na nominalnih vrstah spremenljivk. To so spremenljivke, kjer ne moremo določiti kateri podatek spremenljivke je večji ali manjši. Primer takšne spremenljivke je spol.

 

Pogoji za hi kvadrat test?


Za to, da je hi kvadrat test zanesljiv morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki jih ne smemo prekršiti, sicer naš test ne bo verodostojen. Pri obeh vrstah hi-kvadrat testa morata biti izpolnjena 2 pogoja: več kot 20% pričakovanih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in najmanjša pričakovana frekvenca mora biti vsaj 1. Če ta dva pogoja nista izpolnjena potem imamo problem in hi-kvadrat testa ne moremo uporabiti na danih podatkih. V tem primeru uporabimo alternativen neparametričen test.

 

Kaj nam pove hi kvadrat test?


 

Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti

Ta test nam pove ali obstaja statistično pomembna soodvisnost med dvema spremenljivkama. Na primer, da računamo hi kvadrat test med spremenljivkama spol in kajenje, nam ta pove ali obstaja statistično pomembna soodvisnost med njima. Torej, da nam odgovor na vprašanje: Ali je to, da nekdo kadi odvisno od tega ali je človek moški ali ženska?

Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze enake verjetnosti

Ker pri tem testu uporabimo samo eno spremenljivko tukaj ne ugotavljamo soodvisnosti. Pri tem testu izvemo ali med odgovori, pri eni spremenljivki, obstajajo statistično pomembne razlike oz. ali med teoretičnimi in dejanskimi frekvencami prihaja do statistično pomembnih razlik.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize hipotez?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.