IZOBRAŽEVALNI CENTER

V Izobraževalnem centru Statistik.si se lahko poučite o pomembnih tematikah, ki jih potrebujete za uspešno statistično analizo in diplomiranje.

Raziskava trga omogoča ohranjanje konkurenčne prednosti

Raziskava trga omogoča ohranjanje konkurenčne prednosti

RAZISKAVA TRGA OMOGOČA OHRANJANJE KONKURENČNE PREDNOSTIRaziskava trga podjetju omogoča boljše lastno razumevanje ter boljše predvidevanje uspešnosti glede na preučevanje konkurenčnega trga ter vedenja potrošnikov. Zakaj? Razumevanje trga ter vedenje potrošnikom...

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 3. del

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 3. del

PISANJE DIPLOMSKE NALOGE (IN MAGISTRSKE) - 3. DELPisanje diplomske naloge (in magistrske) je lahko naporna naloga. Kako uspešno napisati diplomsko ali magistrsko nalogo? Katere elemente mora imeti? Nadaljujemo s serijo prispevkov o pisanju diplomskih in magistrskih...

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 2. del

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 2. del

PISANJE DIPLOMSKE NALOGE (IN MAGISTRSKE) - 2. DEL Nadaljujemo s serijo prispevkov o pisanju diplomskih in magistrskih nalog. Pred vami je 2. del. Prvi del si lahko preberete tukaj. 1. Kazalo Kazalo se zahteva pri vseh končnih nalogah. Njegovo oblikovanje je odvisno od...

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 1. del

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) – 1. del

PISANJE DIPLOMSKE NALOGE (IN MAGISTRSKE) - 1. DELPisanje diplomske naloge (in magistrske) je lahko naporna naloga. Kako uspešno napisati diplomsko ali magistrsko nalogo? Katere elemente mora imeti? Začenjamo s serijo prispevkov o pisanju diplomskih in magistrskih...

Zagovor diplomske naloge: 5 korakov za uspešen zagovor

Zagovor diplomske naloge: 5 korakov za uspešen zagovor

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE: 5 KORAKOV ZA USPEŠEN ZAGOVOR Zagovor diplomske naloge - še zadnji korak do uspeha. Diplomska ali magistrska naloga je končno oddana. Če ti je uspelo priti do zagovora, ti bo tudi čez! Zato brez skrbi! Za manjši strah in tremo pred zagovorom...

Program SPSS: Zakaj ga izbrati?

Program SPSS: Zakaj ga izbrati?

PROGRAM SPSS: ZAKAJ GA IZBRATI?   Program SPSS je specializirani program za statistične analize. Statistično analizo je mogoče izvesti z dvema glavnima metodama. Eno je preprosto s programom za upravljanje/predstavitve podatkov, kot je MS Excel, ali s pomočjo...

Hi kvadrat test – Kaj nam pove?

Hi kvadrat test – Kaj nam pove?

Hi Kvadrat test Hi kvadrat test, kdaj ga uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?   Kaj je hi kvadrat test? Hi kvadrat test je statistična analiza, ki se uporablja v raziskavah, kot sta diplomska in magistrska naloga. Poznamo dve vrsti tega testa, hi-kvadrat za...

Likertova lestvica

Likertova lestvica

LIKERTOVA LESTVICA Likertova lestvica je tip anketnega vprašanja, ki je zelo priljubljen in eden najbolj zanesljivih načinov merjenje zadovoljstva, strinjanja, všečnosti, mnenj, dojemanj itd. KAJ JE LIKERTOVA LESTVICA? Likertova lestvica  (poimenovana po njegovem...

Kodiranje podatkov

Kodiranje podatkov

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV   Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da...

Hipoteza

Hipoteza

HIPOTEZA: KAKO OBLIKOVATI DOBRO HIPOTEZO?   Hipoteza je bistven del raziskovalnega procesa zato je pomembno, da so hipoteza dobro zastavljene. V nadaljevanju si zato lahko preberete napotke za pravilno postavitev hipotez. KAJ JE HIPOTEZA? Hipoteze so naša...

Gaussova krivulja

Gaussova krivulja

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV   Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični...

Cronbach Alfa Koeficient

Cronbach Alfa Koeficient

CRONBACH ALFA KOEFICIENT   Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. CRONBACH ALFA KOEFICIENT...

Spearmanov koeficient

Spearmanov koeficient

SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE   Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona...

Pearsonov koeficient

Pearsonov koeficient

KAJ JE PEARSONOV KOEFICIENT?   Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in...

P-vrednost (statistična pomembnost/značilnost)

P-vrednost (statistična pomembnost/značilnost)

P-VREDNOST (STOPNJA ZNAČILNOSTI) ALI SKRIVNOSTNIH 0,05     Stopnjo značilnosti ali p-vrednost uporabljamo pri preverjanju domnev oz. hipotez. Če rezultati kažejo statistično značilno pomembne razlike pri stopnji značilnosti v višini 0,05, lahko zaupamo in...

Kaj je vzorec?

Kaj je vzorec?

KAJ JE VZOREC?   Del populacije imenujemo vzorec. Za statistiko je vzorec del populacije, katerega enote zbiramo z namenom, da ocenimo stanje oz. lastnosti cele populacije. Vzorec, ki dobro posreduje lastnosti celotne populacije, imenujemo reprezentativni vzorec....

Metode raziskovanja

Metode raziskovanja

METODE RAZISKOVANJA: KAKŠNE POZNAMO?   Metode raziskovanja so premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in na kakšen način bomo raziskovanje izvedli. Vse metode raziskovanja morajo biti...

Varianca

Varianca

KAJ JE VARIANCA?   Srednje vrednosti so parametri, ki jih največkrat uporabljamo pri statistični analizi. Srednje vrednosti bolj ali manj kakovostno opišejo lastnosti analizirane populacije, kot pomoč pri opisu značilnosti populacije preučujemo tudi mere...

Dispozicija

Dispozicija

DISPOZICIJA DIPLOMSKE NALOGE   Dispozicija diplomske naloge je pomemzna zato, ker si študent z njo, znotraj določenih okvirov sam zastavi cilje, ki ga usmerjajo pri nadaljnjem delu in na podlagi katerih je moč presojati njegovo uspešnost pri izdelavi diplomske...

Frekvenca

Frekvenca

FREKVENCA: KAJ JE IN KDAJ JE UPORABNA?   Frekvenca nam pove kako pogosto se pojavlja določena vrednost. Na primer 30 učencev je težkih 60kg, 15 je težkih 70kg, 10 pa je težkih 75 kg. Število učencev je frekvenca.   FREKVENCA Frekvenca nam pove, kako pogosto...

Standardni odklon

Standardni odklon

STANDARDNI ODKLON   Standardni odklon je spremljevalec povprečja. V bistvu pomeni kako so vrednosti razpršene okoli povprečja. Recimo, da stehtamo 30 psov in je povprečje 9,2 kg. Koliko okoli povprečne teže 9,2 kg je razpršena teža teh 30 psov, veliko ali malo?...

Mediana

Mediana

MEDIANA: KAJ JE IN KAKO JO IZRAČUNAMO?   Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi...

Modus

Modus

MODUS: KAJ JE IN KAKO GA IZRAČUNAMO?   Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi...

Vrste spremenljivk

Vrste spremenljivk

KATERE VRSTE SPREMENLJIVK (ang. Variable) POZNAMO IN KDAJ UPORABIMO KATERO?   Spremenljivka (ang. Variable) je osnovni element vsake statistične analize. Kdo vrst spremenljivk ne pozna ne bo znal izbrati pravilnega statističnega testa in tako ne bo prišel do...

Tipi vprašanj za vprašalnik

Tipi vprašanj za vprašalnik

VPRAŠALNIK: KATERI TIP VPRAŠANJA JE NAJBOLJŠI V ANKETNEM VPRAŠALNIKU?   Nepravilna raba tipov vprašanj vam lahko, sicer dobra vprašanja, spremenijo v katastrofo. Ob pravilni rabi tipov vprašanj boste zlahka prišli do dobrega vprašalnika dobrih rezultatov. Vas...

Anketni vprašalnik

Anketni vprašalnik

Anketni vprašalnik: 10 ključev s katerimi pri diplomi/magisteriju preprečite slab vprašalnik    Anketni vprašalnik predstavlja vaš stik z respondentom zato je zelo pomembno, kako vprašate. S temi 10 ključi se izognete temu, da bo vaša analiza na koncu neuporabna....

Regresijska analiza

Regresijska analiza

Regresijska analiza Kdaj se uporablja? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?   Kaj je regresijska analiza? Regresijska analiza je statistični proces, ki raziskuje vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Regresijska analiza je nadgradnja...

Faktorska analiza

Faktorska analiza

Faktorska analiza Kdaj se uporablja? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?   Kaj je faktorska analiza? Faktorska analiza je uporabna analiza, ki nam pomaga pri raziskovanju razmerij med spremenjivkami pri bolj kompleksnih konceptih, kot so na primer psihološke...

ANOVA (Analiza variance)

ANOVA (Analiza variance)

ANOVA (analiza variance) Kdaj jo uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?   Kaj je ANOVA (analiza variance)? ANOVA ali analiza variance je v raziskavah pogosto uporabljena statistična metoda. ANOVA je podoben statistični test kot t-test za neodvisne vzorce, le...

T test – za neodvisne in odvisne vzorce

T test – za neodvisne in odvisne vzorce

T test T test, kdaj ga uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?   Kaj je t test? T test je zelo pogosto uporabljena statistična metoda v vseh vrstah raziskav. Pogosto se tega poslužujejo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija. Poznamo tri vrste tega...

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.