KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

 
Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da posamezniki odgovore pri posameznih vprašanjih seštevajo ročno.

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

Anketni vprašalnik, ki smo ga ustrezno postavili, lahko anketiranci:

 1. Izpolnjujejo preko kakšne izmed številnih spletnih platform (kot je 1ka.si) ali
 2. anketne vprašalnike izpolnjujejo ročno, v pisni obliki (morebiti naša ciljna skupina niti ne omogoča spletnega anketiranja in je osebni pristop bolj ustrezen)

V primeru, ko anketiranci vprašalnike IZPOLNJUJEJO ROČNO (!!) moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da posamezniki odgovore pri posameznih vprašanjih seštevajo ročno.

V kolikor potrebujemo le opisno statistiko je takšen način še ustrezen vendar se velikokrat zgodi, da kasneje potrebujemo še izračun kakšnega statističnega testa za kar pa potrebujemo ustrezno oblikovano bazo podatkov.

PRIPRAVA BAZE PODATKOV


Koraki priprave ustrezne baze podatkov:

 • Bazo podatkov pripravljamo v programu Excel.
 • V Excel tabeli so stolpci vprašanja, vrstice so anketiranci.
 • Podatke vnašamo v zaporedju kot so postavljena vprašanja v anketnem vprašalniku.
 • Vse vnašate v številkah, brez enot. V enem polju je lahko samo eno število. V vrsticah so udeleženci/enote, v stolpcih pa vprašanja. Izpolnjenih vrstic bomo imeli na koncu vnosa toliko kot imamo izpolnjenih anketnih vprašalnikov.
 • Pri kategoričnih spremenljivkah/vprašanjih: odgovor a) pomeni številko 1, odgovor b) številko 2, itd.
 • Pri številskih lestvicah: enostavno vnesete izbrano številko.
 • Kjer so vprašanja z več možnimi odgovori, vsako možnost/trditev odgovora vnesemo v svoj stolpec. Pri možnostih/trditvah, ki so jih anketiranci izbrali napišite število 1, kjer odgovora niso izbrali pa 0.
 • Kjer so odprta vprašanja napišite s tekstom kaj so napisali.
 • Pri lestvicah: vsako trditev vpišemo v svoj stolpec, napišemo izbrano število v lestvici.
 • V kolikor anketirani niso odgovorili na vprašanje to označimo z -1 (manjkajoča vrednost).

 

PRIMER BAZE PODATKOV

 

Kodiranje podatkov v bazi

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.