LIKERTOVA LESTVICA

Likertova lestvica je tip anketnega vprašanja, ki je zelo priljubljen in eden najbolj zanesljivih načinov merjenje zadovoljstva, strinjanja, všečnosti, mnenj, dojemanj itd.

KAJ JE LIKERTOVA LESTVICA?

Likertova lestvica  (poimenovana po njegovem ustvarjalcu, ameriškem psihologu Rensis Likert)  je tip anketnega vprašanja, ki je zelo priljubljen in eden najbolj zanesljivih načinov merjenja zadovoljstva, strinjanja, všečnosti, mnenj, dojemanj itd.

Merske lestvice so najpogosteje uporabljene v družboslovnem raziskovanju kadar gre za ocenjevanje sklopa več trditev. Običajno so lestvice odgovorov dolge od 1 do 5. Poznamo pa tudi krajše 4- ali 3-stopenjske) ali daljše (7-, 9-, 11-stopenjske) merske lestvice. Vse pa običajno označujemo kot Likertova lestvica.

V primerjavi z binarnimi vprašanji, ki vam dajejo le dve možnosti odgovora, boste z vprašanjem tipa Likert dobili bolj natančne povratne informacije o ravni zadovoljstva, strinjanja, všečnosti izdelka. Vprašanja tovrstnega tipa omogočijo odkrivanje stopenj mnenja, ki bi lahko resnično razlikovale pri razumevanju povratnih informacij, ki jih dobite. Poleg tega lahko določite področja, kjer boste morda želeli izboljšati svojo storitev ali izdelek.

Funkcije merskih lestvic:

  • Merjenje.
  • Pomoč pri definiranju sestavljenih spremenljivk.
  • Onemogočanje pristranost pri merjenju “občutljivih” stališč.
  • Možnost natančnega merjenja.
  • Večja veljavnost in zanesljivost merjenja.

 

PRIMERI UPORABE LIKERTOVE LESTVICE

Pri sestavljanju Likertove lestvice je zelo pomembno, da le-ta vključuje trditve, ki res merijo isto teoretično spremenljivko (npr. zadovoljstvo z delom). Zato mora tako oblikovana spremenljivka ustrezati kriterijem zanesljivosti, preden jo uporabimo v statističnih obdelavah.

 

Primer 5 stopenjske lestvice

1

2 3 4 5
Zadovoljstvo z delom Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen

Zelo zadovoljen

Primer 7 stopenjske lestvice

1 2 3 4 5 6 7
Pogostost športne rekreacije Nikoli

Dnevno

V kolikor anketni vprašalnik postavljamo v spletni obliki lahko likertovo lestvico prikažejo tudi s pomočjo drsnika. Večina strani za postavljanje spletnih anket omogoča tudi to možnost.

ANALIZA LIKERTOVE LESTVICE

V univariantni ali opisni statistki likertovo lestvico prikazujemo z merami srednje vrednosti, najbolj pogosto z aritmetično sredino. Pri uporabi Likertove lestvice v nadaljnjih statističnih analizah najprej preverimo, če so podatki normalno porazdeljeni. V kolikor je ta pogoj izpolnjen, lahko uporabimo parametrične teste, primerne intervalni merski lestvici.

Dodajmo še, da statistično praviloma o Likertovi lestvici govorimo šele, ko združimo podatke, odgovore, ocene določenega sklopa trditev in iz njih izračunamo indeks/dimenzijo. Nova spremenljivka ima intervalno mersko raven.

 

NAJPOGOSTEJE UPORABLJENI TESTI Z LIKERTOVO LESTVICO

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


Neparametrični testi (podatki niso normalno porazdeljeni)

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.