MEDIANA: KAJ JE IN KAKO JO IZRAČUNAMO?

 
Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi izračunana mera služila.

Med nekatere bolj ali manj pogosto uporabljane mere srednje vrednosti se uvršča tudi mediana.

MEDIANA

Mediana (Me) predstavlja vrednost spremenljivke od katere ima natanko polovica opazovanih enot nižjo vrednost in natanko polovica enot višjo vrednost. Je torej tista vrednost, ki razdeli enote na dva številčno enaka dela. Če podatke uredimo po velikosti, je mediana na sredini podatkov. Mediano poiščemo jo lahko le za številske in vrstne podatke. Pri opisnih podatkih, ki niso vrstni, mediane ne moremo določiti. Za njeno določitev ne rabimo poznati vseh vrednosti (pozitivna lastnost) in da je neobčutljiva za skrajne/izstopajoče vrednosti vzorca ali populacije (slabost). Še posebej je mediana priporočljiva, če se spremenljivka porazdeljuje asimetrično (ker v takem primeru izračun povprečne vrednosti ni nujno informativen). Mediano imenujemo tudi drugi kvartil.

PRIMER ROČNEGA IZRAČUNA MEDIANE

Teža 11 študentov (v kg): 76, 87, 87, 61, 65, 95, 85, 76, 65, 88, 72

Podatke uredimo po velikosti: 61, 65, 65, 72, 76, 76, 85, 87, 87, 88, 95

Medina v tem primeru znaša: 76

Mediana znaša 76 , kar pomeni, da je polovica fantov lažja, polovica pa težja kot 76 kilogramov.

Kako poiščemo mediano?

 

  • Številske ali vrstne podatke najprej uredimo po velikosti.
  • Če je liho število podatkov, prečrtamo največje in najmanjše število in postopek nadaljujemo s preostalimi števili, dokler ne ostane le še eno število. To je mediana podatkov.
  • Če je sodo število podatkov, izvajamo isti postopek, dokler ne ostaneta dve števili. Mediana je v tem primeru aritmetična sredina teh dveh števil.

 

PRIMER V PRIMERU SODEGA ŠTEVILA PODATKOV

Teža 12 študentov (v kg): 61, 65, 65, 72, 74, 76, 85, 87, 87, 88, 95, 70

Podatke uredimo po velikosti: 61, 65, 65, 70, 72, 74, 76, 85, 87, 87, 88, 95

 

Me=(74+76)/2=75

Mediana znaša 75 , kar pomeni, da je polovica fantov lažja, polovica pa težja kot 75 kilogramov.  

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.