METODE RAZISKOVANJA: KAKŠNE POZNAMO?

 
Metode raziskovanja so premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in na kakšen način bomo raziskovanje izvedli. Vse metode raziskovanja morajo biti objektivne in preverljive. Pri pripravi diplomskih del je najpogosteje v uporabi metoda anketiranja.
 

IZBIRA PRAVILNE METODE RAZISKOVANJA

Prednosti in omejitve posamezne metode raziskovanja lahko ocenjujemo le glede na konkretni raziskovalni problem.

Zaradi kompleksnosti predmeta raziskovanja in ker pogosto želimo problem osvetliti z več vidikov, v procesu raziskovanja uporabljamo kombinacije različnih metod raziskovanja.

 

Izbira metod je odvisna od:

 • »narave« predmeta raziskovanja,
 • od pogojev v katerih izvajamo raziskavo (čas, denar..),
 • od temeljne usmeritve, kako pristopamo k zbiranju podatkov in pojasnjevanju družbenih problemov in vprašanj.

 

METODA ANKETIRANJA

Ta metoda raziskovanja je na videz enostavna, vendar se v praksi dostikrat pokaže, da rezultati anketiranja ne nudijo zadovoljivega odgovora na opredeljeni raziskovalni problem. Z anketo lahko pridemo do podatkov o stališčih in mnenjih vprašancev. Je najpogosteje uporabljena metoda raziskovanja v družbenih vedah. Anketa v znanstvenem raziskovanju ni samo postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje, ampak je postavljanje točno določenih vprašanj določeni skupini in številu ljudi na točno določen način. Prednosti ankete pred drugimi metodami raziskovanja:

 • z anketo lahko pridemo do podatkov, ki so nam drugače nedostopni (mnenja, stališča, vrednote itd.);
 • dobimo lahko podatke o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti;
 • je ekonomična metoda raziskovanja, ker s pravilno oblikovano anketo pridemo v kratkem času do velikega števila informacij.

 

NAPAKE PRI SESTAVI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Najpogostejše napake se pojavljajo pri:

 • Uvodu v anketo.
 • Netestiranju anketnega vprašalnika.
 • Izvajanju ankete.
 • Postavljanju vprašanj.
 • Vrstnem redu vprašanj.

Dober anketni vprašalnik je ključ dobre analize. Če je anketni vprašalnik slabo zastavljen in postavljen se v analizi, naknadno, tega ne more popraviti!

Za več informacij si preberite 10 ključev za odličen anketni vprašalnik!

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.