MODUS: KAJ JE IN KAKO GA IZRAČUNAMO?

 
Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi izračunana mera služila.

Med nekatere bolj ali manj pogosto uporabljane mere srednje vrednosti se uvršča tudi modus.

MODUS

Modus predstavlja vrednost spremenljivke, ki se najpogosteje pojavlja. Modusov je lahko več, če je več vrednosti, ki se pojavljajo enako pogosto. Če se vse vrednosti enako mnogokrat ponovijo, modusa ne določimo. Čeprav je modus mogoče uporabljati tudi na manjših vzorcih, je njegovo ugotavljanje bolj smiselno za obsežne populacije, saj, kot rečeno, iščemo, tisto/tiste vrednosti, ki se najpogosteje uporabljajo. Modus je primerna srednja vrednost za vsako spremenljivko, ne glede na mersko lestvico. Modus se uporablja se ga tako pri nominalnih, ordinalni in intervalnih spremenljivkah. Poudariti je potrebno, da je modus edina srednja vrednost, ki je primerna za imenske spremenljivke. Še posebej je uporaben, če se spremenljivka porazdeljuje simetrično. Slabost modusa je, da ga v primeru porazdelitve z večimi vrhovi ne moremo določiti enoznačno (obstaja več modusov, kar je za raziskovalca informacija, da je bolj smiselno uporabiti Mediano). Modus je mogoče uporabiti tudi za neštevilske spremenljivke (iščemo na primer najpogostejšo barvo las).

 

modus

 

PRIMER

Teža prvih 7 študentov, ki so odgovorili na anketo je bila: 76, 87, 87, 61, 65, 95, 85.

Modus v tem primeru znaša: 87.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.