MODUS: KAJ JE IN KAKO GA IZRAČUNAMO?

 

Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi izračunana mera služila.

Med nekatere bolj ali manj pogosto uporabljane mere srednje vrednosti se uvršča tudi modus.

MODUS

Modus predstavlja vrednost spremenljivke, ki se najpogosteje pojavlja. Modusov je lahko več, če je več vrednosti, ki se pojavljajo enako pogosto. Če se vse vrednosti enako mnogokrat ponovijo, modusa ne določimo. Čeprav je modus mogoče uporabljati tudi na manjših vzorcih, je njegovo ugotavljanje bolj smiselno za obsežne populacije, saj, kot rečeno, iščemo, tisto/tiste vrednosti, ki se najpogosteje uporabljajo. Modus je primerna srednja vrednost za vsako spremenljivko, ne glede na mersko lestvico. Modus se uporablja se ga tako pri nominalnih, ordinalni in intervalnih spremenljivkah. Poudariti je potrebno, da je modus edina srednja vrednost, ki je primerna za imenske spremenljivke. Še posebej je uporaben, če se spremenljivka porazdeljuje simetrično. Slabost modusa je, da ga v primeru porazdelitve z večimi vrhovi ne moremo določiti enoznačno (obstaja več modusov, kar je za raziskovalca informacija, da je bolj smiselno uporabiti Mediano). Modus je mogoče uporabiti tudi za neštevilske spremenljivke (iščemo na primer najpogostejšo barvo las).

 

modus

 

PRIMER

Teža prvih 7 študentov, ki so odgovorili na anketo je bila: 76, 87, 87, 61, 65, 95, 85.

Modus v tem primeru znaša: 87.

Pošljite email za BREZPLAČEN pregled vprašalnika in
hipotez!

Pomagala vam bo Polona.

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.