IZOBRAŽEVALNI CENTER

Kodiranje podatkov

KODIRANJE PODATKOV IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV   Kodiranje podatkov je pomembno za nemoteno statistično analizo. V primeru, ko anketiranci vprašalnike izpolnjujejo ročno moramo za ustrezno statistično analizo odgovore kodirati. Pogosto se namreč zgodi, da posamezniki...

read more

Hipoteza

HIPOTEZA: KAKO OBLIKOVATI DOBRO HIPOTEZO?   Hipoteza je bistven del raziskovalnega procesa zato je pomembno, da so hipoteza dobro zastavljene. V nadaljevanju si zato lahko preberete napotke za pravilno postavitev hipotez.   KAJ JE HIPOTEZA? Hipoteze so naša domneva,...

read more

Gaussova krivulja

GAUSSOVA KRIVULJA ALI NORMALNA PORAZDELITEV   Gaussova krivulja je zanimiv pojav v naravi. Večina lastnosti se v naravi razporeja v obliki normalne ali Gaussove porazdelitve. Normalna porazdelitev je verjetnostna porazdelitev statističnih enot v statistični...

read more

Cronbach Alfa Koeficient

CRONBACH ALFA KOEFICIENT   Cronbach alfa meri zanesljivost vprašalnika, natančneje notranjo konsistentnost. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, v splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta.   CRONBACH ALFA KOEFICIENT...

read more

Spearmanov koeficient

SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE   Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona...

read more

Pearsonov koeficient

KAJ JE PEARSONOV KOEFICIENT?   Pearsonov koeficient korelacije je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in linearno...

read more

P-vrednost (statistična pomembnost/značilnost)

P-VREDNOST (STOPNJA ZNAČILNOSTI) ALI SKRIVNOSTNIH 0,05     Stopnjo značilnosti ali p-vrednost uporabljamo pri preverjanju domnev oz. hipotez. Če rezultati kažejo statistično značilno pomembne razlike pri stopnji značilnosti v višini 0,05, lahko zaupamo in verjamemo,...

read more

Kaj je vzorec?

KAJ JE VZOREC?   Del populacije imenujemo vzorec. Za statistiko je vzorec del populacije, katerega enote zbiramo z namenom, da ocenimo stanje oz. lastnosti cele populacije. Vzorec, ki dobro posreduje lastnosti celotne populacije, imenujemo reprezentativni vzorec.  ...

read more

Metode raziskovanja

METODE RAZISKOVANJA: KAKŠNE POZNAMO?   Metode raziskovanja so premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z metodo natančno opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in na kakšen način bomo raziskovanje izvedli. Vse metode raziskovanja morajo biti objektivne...

read more

Varianca

KAJ JE VARIANCA?   Srednje vrednosti so parametri, ki jih največkrat uporabljamo pri statistični analizi. Srednje vrednosti bolj ali manj kakovostno opišejo lastnosti analizirane populacije, kot pomoč pri opisu značilnosti populacije preučujemo tudi mere variabilnosti...

read more

Dispozicija

DISPOZICIJA DIPLOMSKE NALOGE   Dispozicija diplomske naloge je pomemzna zato, ker si študent z njo, znotraj določenih okvirov sam zastavi cilje, ki ga usmerjajo pri nadaljnjem delu in na podlagi katerih je moč presojati njegovo uspešnost pri izdelavi diplomske naloge....

read more

Frekvenca

FREKVENCA: KAJ JE IN KDAJ JE UPORABNA?   Frekvenca nam pove kako pogosto se pojavlja določena vrednost. Na primer 30 učencev je težkih 60kg, 15 je težkih 70kg, 10 pa je težkih 75 kg. Število učencev je frekvenca.     FREKVENCA Frekvenca nam pove, kako pogosto v...

read more

Standardni odklon

STANDARDNI ODKLON   Standardni odklon je spremljevalec povprečja. V bistvu pomeni kako so vrednosti razpršene okoli povprečja. Recimo, da stehtamo 30 psov in je povprečje 9,2 kg. Koliko okoli povprečne teže 9,2 kg je razpršena teža teh 30 psov, veliko ali malo?...

read more

Mediana

MEDIANA: KAJ JE IN KAKO JO IZRAČUNAMO?   Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi izračunana...

read more

Modus

MODUS: KAJ JE IN KAKO GA IZRAČUNAMO?   Mer srednjih vrednosti je več. Različnim vrstam podatkov in različnim namenom služijo različne mere. Katero mero bomo uporabili, je odvisno od vrste podatkov (nominalni, ordinalni, intervalni) in od tega, čemu naj bi izračunana...

read more

Vrste spremenljivk

KATERE VRSTE SPREMENLJIVK (ang. Variable) POZNAMO IN KDAJ UPORABIMO KATERO?   Spremenljivka (ang. Variable) je osnovni element vsake statistične analize. Kdo vrst spremenljivk ne pozna ne bo znal izbrati pravilnega statističnega testa in tako ne bo prišel do pravilnih...

read more

Tipi vprašanj za vprašalnik

VPRAŠALNIK: KATERI TIP VPRAŠANJA JE NAJBOLJŠI V ANKETNEM VPRAŠALNIKU?   Nepravilna raba tipov vprašanj vam lahko, sicer dobra vprašanja, spremenijo v katastrofo. Ob pravilni rabi tipov vprašanj boste zlahka prišli do dobrega vprašalnika dobrih rezultatov. Vas zanima...

read more

Anketni vprašalnik

Anketni vprašalnik: 10 ključev s katerimi pri diplomi/magisteriju preprečite slab vprašalnik    Anketni vprašalnik predstavlja vaš stik z respondentom zato je zelo pomembno, kako vprašate. S temi 10 ključi se izognete temu, da bo vaša analiza na koncu neuporabna....

read more

Pošljite email za BREZPLAČEN pregled vprašalnika in
hipotez!

Pomagala vam bo Polona.

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.