PISANJE DIPLOMSKE NALOGE (IN MAGISTRSKE) – 2. DEL

Nadaljujemo s serijo prispevkov o pisanju diplomskih in magistrskih nalog. Pred vami je 2. del. Prvi del si lahko preberete tukaj.

1. Kazalo

Kazalo se zahteva pri vseh končnih nalogah. Njegovo oblikovanje je odvisno od navodil posamezne fakultete. Potrebno je pogledati fakultetna navodila za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.


Primer predvidene členjenosti vsebine:

1 Uvod
1.1 Opis področja in opredelitev problema
1.2 Namen, cilji, teze in predpostavk
1.3 Metode dela

2 Teoretični del

3 Empirični del in predlogi izboljšav

4  Sklep

5 Literatura in viri

Posamezni deli (npr. teoretični del naloge) so lahko razdeljeni na več podpoglavij, odvisno od vaše vsebine.

Pisanje diplomske naloge 2. del


Tehnično oblikovanje kazala:

Kazalo oblikujete z dodajanjem naslovov poglavij glede na njihov nivo.

V Wordu (slovenska različica) zgoraj na drsniku poiščete zavihek sklici – izberete ustrezen nivo poglavja (nivo 1-nivo 2-nivo 3).

Ko želite kazalo oblikovati izberete sklici – kazalo vsebine – izbere obliko kazala.

Bolj enostavno, bolj pregledno kot je kazalo, boljše je. Izogibajte se posebnim oblikovnim slogom.

 

2. Teoretični del naloge

Teorija, ki se uporablja v zaključnih nalogah, naj bi podatke osvetljevala na strokovni in znanstveni način. Mora dati vpogled, ki ga ni mogoče doseči z običajnim vsakodnevnim razmišljanjem. Glavni namen uporabe teorije je analiza in interpretacija vaših podatkov, ki jih boste analizirali v metodološkem delu. V teoretičnem delu morajo biti predstavljeni teoretični vidiki, ki bodo osvetljevali metodološki del.
 

Katero teorijo izbrati? 

Ker je teorija osnova za vašo analizo podatkov, je priporočeno izbrati teorijo, ki vam omogoča razlikovanje in kategorizacijo različnih pojavov ter omogoča širšo interpretacijo podatkov. Lahko izberete teorijo s katero zmanjšate kompleksnost vaših podatkov ali jo razširite na nekaj, kar se na začetku zdi preprosto in kar ni vidno na prvi pogled.
 

Koliko časa in prostora bi morali nameniti poglavju teorije?

To je težko vprašanje. Pomembno je, da ste prebrali dovolj teorije, da veste, na kaj morate biti pozorni pri zbiranju podatkov. Ključno je vprašanje kakšna je narava vašega raziskovanja. Nekatera področja ne zahtevajo veliko teorije in dajejo večji poudarek metodološkemu in raziskovalnemu delu. Druga področja potrebujejo širši in bolj poglobljen teoretičen del, z manj obsežnim metodološkim delom ali sploh brez njega, ter daljšo teoretično razpravo.

Pri oblikovanju vašega teoretičnega dela je zato ključno kakšna je tema vašega raziskovanja.

 

V tretjem delu bomo obravnavali: Metodološki del
 

V četrtem delu sledi še: Zaključek in Literatura

 

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.