PISANJE DIPLOMSKE NALOGE (IN MAGISTRSKE) – 3. DEL

Pisanje diplomske naloge (in magistrske) je lahko naporna naloga. Kako uspešno napisati diplomsko ali magistrsko nalogo? Katere elemente mora imeti? Nadaljujemo s serijo prispevkov o pisanju diplomskih in magistrskih nalog. Drugi del si lahko preberete tukaj, prvi del pa tukaj.

Pisanje diplomske naloge: Metodološki del

 

V dispoziciji vaše naloge ste že določili in obrazložili vaš metodološki pristop.

  • Kateri raziskovalni problem ali vprašanje boste raziskali?
  • Se želite poglobiti v določeno vsebino ali vzpostaviti vzročno posledično povezavo?
  • Kakšne podatke potrebujete za dosego vašega cilja?

Določili ste ali boste za analizo vaše raziskovalne vsebine potrebovali:

  • Kvantitativne podatke (izražene v številkah) ali kvalitativne podatke (izražene z besedami)?
  • Ali boste zbirali primarne podatke ali boste uporabili sekundarne podatke, ki jih je zbral nekdo drug?

Pisanje diplomske naloge

 

Sedaj se morate še odločiti kako boste vaše rezultate, ki ste jih pridobili z vašimi podatki, predstavili:

 

1. Pri kvantitativnih podatkih, pridobljenih z anketno metodologijo, meritvami ali

sekundarni podatki, podatke po navadi prikazujemo po sledečem sosledju:

a) Analiza opisne statistike (osnovni pregled vseh vprašanj iz anketnega vprašalnika ali podatkov iz meritev, sekundarnih podatkov).

Prikažemo, frekvence, odstotke, mere srednjih vrednosti, druge koeficiente, v kolikor je to potrebno. Podatke prikažemo v tabelarični ali grafični obliki.

Primer

Tabela: Pomembnost športne aktivnosti

N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon
Hoja 143 1 5 4,17 ,921
Tek 143 1 5 3,94 ,827
Plavanje 143 1 5 3,68 1,013
Fitnes 143 1 5 3,62 ,896
Drugo 143 1 5 3,39 ,917

 

b) Analiza hipotez ali raziskovalnih vprašanj.

V posameznem podpoglavju predstavimo analizo posamezne hipoteze. Podatke prikažemo tabelarično in jih opisno razložimo.

Primer

Za analizo smo uporabili T-test za enostranski vzorec, pri čemer smo testno povprečje postavili na 3,5.

 

Tabela: T-test za enostranski vzorec

Testna vrednost = 3,5
t df P-vrednost Razlika povprečij 95% interval zaupanja
Nizki Visoki
Pomembnost teka 8,914 142 ,000 ,668 ,52 ,82

 

 Statistična značilnost je pod 0,05. Dejansko povprečje (3,94) je statistično značilno višje od 3,5. Hipotezo »Tek je pomemben« lahko potrdimo.

 

2. Kvalitativna analiza

 

Načinov kodiranja pri kvalitativnih analizah je več. Dobro se je predhodno pozanimati na fakulteti, kjer študij končujemo ali mentorju, kakšen način kodiranja se pričakuje oz. je zaželen. Odgovore iz intervjujev nato ustrezno kodirano in prikažemo tabelarično ter interpretiramo.

 

Primer

OPIS FITNESA
Kaj vam je na fitnesu všeč?
IZJAVA POJEM KATEGORIJA
»To da je svetlo, da je prostor zračen.« (I1). Zračnost prostora Dobre plati fitnesa
»Veliko je različnih naprav, tudi če je gneča nekaj najdeš.« (I2) Nabor fitnes naprav. Dobre plati fitnesa
»Nikoli ni veliko ljudi, čistoča, urejenost« (I3) Urejenost fitnesa. Dobre plati fitnesa

 

V četrtem delu sledi še: razprava, zaključek in Literatura

 

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.

Pomagala vam bo Polona.

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.