PROGRAM SPSS: ZAKAJ GA IZBRATI?

 
Program SPSS je specializirani program za statistične analize. Statistično analizo je mogoče izvesti z dvema glavnima metodama. Eno je preprosto s programom za upravljanje/predstavitve podatkov, kot je MS Excel, ali s pomočjo specializiranega statističnega programa, kot je SPSS. Spodaj so ključnih razlogi, zakaj izbrati SPSS.

1. Program SPSS omogoča učinkovito upravljanje in uporabo podatkov

Čeprav program MS Excel ponuja večji nadzor glede organizacije podatkov, je to mogoče razumeti tudi kot pomanjkljivost. V nasprotju s tem ne morete premikati podatkovnih blokov kot je to mogoče v SPSS, saj so namenjeni optimalni organizaciji podatkov. Vrstica predstavlja eno enoto, stolpec pa eno spremenljivko. SPSS omogoča hitrejšo analizo podatkov, ker program pozna lokacijo enot in spremenljivk. V MS Excelu morajo uporabniki pri vsaki analizi ročno določiti to razmerje.

 

2. Širok nabor možnosti

SPSS je narejen posebej za analizo statističnih podatkov, zato ponuja uporabo veliko različnih statističnih metod, grafov in grafikonov. Splošni programi lahko ponujajo tudi druge postopke, kot so obrazci za izdajanje računov in računovodstvo, vendar so za to funkcijo bolj primerni specializirani programi. SPSS ima tudi več tehnik pregledovanja ali čiščenja informacij v pripravi na nadaljnjo analizo. Poleg tega lahko običajni programi preglednic podpirajo analizo podatkov takoj po namestitvi, za dostop do bolj zapletenih tehnik pa so potrebni dodatni vtičniki.

 

3. Boljša organizacija podatkov

SPSS je zasnovan tako, da zagotavlja, da so izpiski analiz ločeni od podatkov. Pravzaprav vse rezultate shrani v ločeno datoteko (output). V programih, kot je Excel, so rezultati analize nameščeni v enem delovnem listu in obstaja nevarnost, da bodo druge podatke prepisali.

Čeprav Excel še vedno ponuja dober način organizacije podatkov, je uporaba namenske programske opreme, kot je SPSS, bolj primerna za poglobljeno analizo podatkov.

Program SPSS

 

4. Najpogostejši statistične analize oz. statistični testi, ki jih izvajamo s programom SPSS

 

  • Hi-kvadrat test

Ta statistična analiza se uporablja za raziskovanje soodvisnosti med dvema nominalnima spremenljivkama kot sta recimo kajenje in spol. Ugotavlja ali sta kajenje in spol kakorkoli statistično pomembno povezana. Hi-kvadrat test odgovarja na vprašanje: Ali moški pokadijo statistično pomembno več cigaret kot ženske?

Preberite več o hi-kvadrat testu …

 

  • T-test

T-test ugotavlja statistično pomembne razlike v povprečjih dveh neodvisnih, odvisnih spremenljivk ali pa statistično pomembne razlike med dejanskim in hipotetičnim povprečjem. Uporablja se na normalno porazdeljenih podatkih in na intervalnih ali razmernostnih spremenljivkah. Uvrščamo ga med parametrične statistične analize.

Preberite več o t-testu …

 

  • ANOVA (analiza variance)

Uporablja se za enak namen kot t-test, le da ugotavlja statistično pomembne razlike v povprečjih med tremi ali več neodvisnimi skupinami. Pogoji za to statistično analizo so normalno porazdeljeni podatki in homogenost varianc. Uporablja se lahko samo na intervalnih ali razmernostnih spremenljivkah.

Preberite več o ANOVA …

 

  • Spearmanova in Pearsonova korelacija

Korelacija ugotavlja povezanost dveh spremenljivk. Na primer starosti in višine nakupa v trgovini. Ugotavlja ali sta dve spremenljivki statistično pomembno povezani in v kolikšni meri sta povezani (od 0 do 1-popolna povezanost). Uporablja se lahko samo na intervalnih ali razmernostnih spremenljivkah.

Preberite več o Spearmanovi ali Pearsonovi korelaciji

 

  • Regresijska analiza

Regresijska analiza je statistični proces, ki raziskuje vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Regresijska analiza je nadgradnja korelacijske analize, ki nam pove samo soodvisnost med dvema spremenljivkama, medtem ko nam regresijska analiza pove vpliv ene ali več spremenljivk na odvisno spremenljivko. Uporabili bi jo, ko bi želeli raziskati ali neodvisne spremenljivke, ki so leta šolanja, višina prihodka staršev, število prebranih knjig, vplivajo na odvisno spremenljivko, ki je višina osebnega dohodka.

Preberite več o Regresijski analizi …

 

  • Faktorska analiza

Faktorska analiza je uporabna analiza, ki nam pomaga pri raziskovanju razmerij med spremenjivkami pri bolj kompleksnih konceptih, kot so na primer psihološke lestvice. Je metoda za redukcijo podatkov, kar pomeni, da iz recimo 100 spremenljivk lahko dobimo samo recimo 4 spremenljivke ali faktorje, ki predstavljajo to kar je skupnega opazovanim spremenljivkam.

Preberite več o Faktorski analizi …

 

5. Najpogostejše težave s katerimi se soočajo uporabniki programa SPSS

»Vaja dela mojstra« je izrek, ki velja tudi za uporabo programa SPSS. Najpogostejše težave s katerimi se uporabniki srečujejo pa so vendarle:

  • Sprotno shranjevanje sprememb: program SPSS sprememb ne shranjujejo avtomatično zato je potrebno redno klikanje na ikonco diskete, da se na vse spremembe (npr. novo oblikovane spremenljivke) shranijo.
  • Shranjevanje datoteke output: pogosto uporabniki pri shranjevanju pozabijo na output. V kolikor ga ne shranite posebej izvedene analize ne bodo shranjene.

Brezplačni uvodni tečaj programa SPSS

Najdete ga tukaj: https://www.statistik.si/uvodni-tecaj-spss-vsebina1/

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.