STANDARDNI ODKLON

 

Standardni odklon je spremljevalec povprečja. V bistvu pomeni kako so vrednosti razpršene okoli povprečja. Recimo, da stehtamo 30 psov in je povprečje 9,2 kg. Koliko okoli povprečne teže 9,2 kg je razpršena teža teh 30 psov, veliko ali malo? Odgovor na to nam da standardni odklon, ki je vedno spremljevalec povprečja.

STANDARDNI ODKLON

Standardni odklon (σ, s) je ena izmed najpogosteje uporabljenih mer variabilnosti oz. razpršenosti enot. Definiran je kot kvadratni koren iz variance. Varianca pa je povprečje kvadriranih odklonov posameznih podatkov od aritmetične sredine. S standardnim odklonom lahko izmerimo, kako so razpršene vrednosti okoli aritmetične sredine populacije oz. vzorca. Pravimo tudi, da je standardni odklon mera za razpršenost porazdelitve vrednosti. Višja kot je vrednost standardnega odklona, bolj so enote v populaciji oz. vzorcu razpršene in obratno, nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. Standardni odklon lahko izračunamo le za številske in nekatere vrstne podatke (na primer šolska ocena).

Sliši se zapleteno, vendar je zelo enostavno. Poglejte si spodnjo razlago “po domače” in boste videli na primeru.

 

PRIMER

Recimo, da 100 strank v banki ocenjuje zadovoljstvo z bankomati z oceno od 1 do 5. Povprečje teh ocen je 3,2. Ampak povprečje nam ne da podatka kako razpršeno okoli tega povprečja je ocenjevalo teh 100 strank. Ali jih je veliko ocenilo s 5 in veliko z 1? Ali so vsi ocenjevali s 4 in 5? Odgovor na to vprašanje nam da standardni odklon.

Če je vrednost standardnega odklona velika, v tem primeru 1, pomeni, da je 68% vseh ocen med 2,2 in 4,2 – torej za 1 manj in 1 več od povprečja. Če pa je vrednost standardnega odklona majhna in je 0,5 pa pomeni, da je 68% vseh ocen med 2,7 in 3,7 – torej za 0,5 manj in 0,5 več od povprečja.

Standardni odklon

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.