Analiza ankete oz. vprašalnika

Kakšen je postopek analize anketnega vprašalnika?

 

Kaj je analiza ankete oz. vprašalnika?

Analiza ankete je predvorba surovih podatkov v pregledne tabele in grafe. Pri tem si pomagamo s statističnim programom (npr. SPSS) s katerim izvedemo tudi analizo anket s statističnimi testi. Anketni vprašalnik je najpogostejši način zbiranja podatkov in je nepogrešljiv instrument v raziskovanju. Najbolje je, če je anketni vprašalnik standardiziran, to pomeni, da sta že pred našim raziskovanjem z njim, dokazana veljavnost in zanesljivost. Standardiziran vprašalnik nam poveča kredibilnost same analize anketnega vprašalnika.

Kakšen je postopek analize anketnega vprašalnika?


 

1. Vnos podatkov

Podatke vprašalnika moramo najprej vnesti v statistični program (najbolj razširjen je SPSS). Vprašanja zaprtega tipa vnesemo v številkah, vprašanja odprtega tipa pa je najbolje kodirati v kategorije in jih prav tako vnesti v številkah, ki označujejo posamezne kategorije. Po samem vnosu moramo SPSS program še nastaviti za analizo (poimenovanje spremenljivk, poimenovanje vrednosti, nastavitev manjkajočih vrednosti, ipd.).

2. Analiza ankete

Anketni vprašalnik analiziramo s pomočjo programa. Običajno se najprej naredi analiza anket z deskriptivno statistiko (to so odstotki, povprečja, ipd.), da pregledamo podatke in dobimo neko osnovno sliko. V drugem koraku pa se lotimo analize hipotez, kjer uporabimo inferenčno statistiko. Tukaj uporabimo statistične teste za dokazovanje hipotez (npr. t-test, hi-kvadrat test, ANOVA). Vse skupaj nato še prikažemo v grafih.

3. Interpretacija rezultatov

Po uspešni analizi anket imamo pripravljene tabele in grafe za objavo v naši raziskavi. Tukaj pa se pravo delo šele začne, saj moramo rezultate tudi osmisliti in iz njih narediti verodostojne zaključke. V trem tretjem koraku je naš cilj predvsem potrditi oz. ovreči hipoteze na podlagi statističnih testov, ki smo jih izračunali pri analizi vprašalnika.

Tukaj dobimo odgovore na primer:

  • ali obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v povprečnem številu pokajenih cigaret na dan,
  • ali se pojavljajo statistično pomembne korelacije med številom pokajenih cigaret in osebnim dohodkom,
  • ali število nadur vpliva na zmanjšanje števila reklamacij, ipd.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.

Pomagala vam bo Polona.

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize ankete?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.