Analiza ankete oz. vprašalnika

Kakšen je postopek analize anketnega vprašalnika?

 

Kaj je analiza ankete oz. vprašalnika?

Analiza ankete je predvorba surovih podatkov v pregledne tabele in grafe. Pri tem si pomagamo s statističnim programom (npr. SPSS) s katerim izvedemo tudi analizo anket s statističnimi testi. Anketni vprašalnik je najpogostejši način zbiranja podatkov in je nepogrešljiv instrument v raziskovanju. Najbolje je, če je anketni vprašalnik standardiziran, to pomeni, da sta že pred našim raziskovanjem z njim, dokazana veljavnost in zanesljivost. Standardiziran vprašalnik nam poveča kredibilnost same analize anketnega vprašalnika.

Kakšen je postopek analize anketnega vprašalnika?


 

1. Vnos podatkov

Podatke vprašalnika moramo najprej vnesti v statistični program (najbolj razširjen je SPSS). Vprašanja zaprtega tipa vnesemo v številkah, vprašanja odprtega tipa pa je najbolje kodirati v kategorije in jih prav tako vnesti v številkah, ki označujejo posamezne kategorije. Po samem vnosu moramo SPSS program še nastaviti za analizo (poimenovanje spremenljivk, poimenovanje vrednosti, nastavitev manjkajočih vrednosti, ipd.).

2. Analiza ankete

Anketni vprašalnik analiziramo s pomočjo programa. Običajno se najprej naredi analiza anket z deskriptivno statistiko (to so odstotki, povprečja, ipd.), da pregledamo podatke in dobimo neko osnovno sliko. V drugem koraku pa se lotimo analize hipotez, kjer uporabimo inferenčno statistiko. Tukaj uporabimo statistične teste za dokazovanje hipotez (npr. t-test, hi-kvadrat test, ANOVA). Vse skupaj nato še prikažemo v grafih.

3. Interpretacija rezultatov

Po uspešni analizi anket imamo pripravljene tabele in grafe za objavo v naši raziskavi. Tukaj pa se pravo delo šele začne, saj moramo rezultate tudi osmisliti in iz njih narediti verodostojne zaključke. V trem tretjem koraku je naš cilj predvsem potrditi oz. ovreči hipoteze na podlagi statističnih testov, ki smo jih izračunali pri analizi vprašalnika.

Tukaj dobimo odgovore na primer:

  • ali obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami v povprečnem številu pokajenih cigaret na dan,
  • ali se pojavljajo statistično pomembne korelacije med številom pokajenih cigaret in osebnim dohodkom,
  • ali število nadur vpliva na zmanjšanje števila reklamacij, ipd.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize ankete?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.