T test

T test, kdaj ga uporabimo? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?

 

Kaj je t test?

T test je zelo pogosto uporabljena statistična metoda v vseh vrstah raziskav. Pogosto se tega poslužujejo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija. Poznamo tri vrste tega testa, t test za en vzorec, za neodvisne vzorce in pa za odvisne vzorce (parni t test). Najpogosteje se uporablja test za neodvisne vzorce, kjer ugotavljamo ali obstajajo statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima skupinama.

 

Na katerih podatkih lahko uporabimo t test?


Za to, da lahko pravilno izvedemo t-test potrebujemo prave podatke. Vse tri vrste testa se uporabljajo na spremenljivkah, ki so na intervalnem ali razmernostnem nivoju. To so številske spremenljivke, kjer so nam jasno poznane razlike med njimi, to pomeni, da vemo katera je manjša ali večja in za koliko. Primer takšne spremenljivke je telesna višina.

 

Pogoji za t test?


Za to, da je test zanesljiv morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki jih ne smemo prekršiti, sicer naš test ne bo verodostojen. Pri vseh treh vrstah t testa je zelo pomemben pogoj normalna distribucija podatkov. To pomeni, da so podatki porazdeljeni po Gaussovi krivulji. Normalnost distribucije preverimo s primernim statističnim testom. Če ta pogoj ni izpolnjen potem testa ne moremo uporabiti, ker rezultati ne bodo verodostojni. V tem primeru uporabimo alternativen neparametričen test.

 

Kaj nam pove t test?


 

 

 

T test za en vzorec

Pove nam ali obstaja statistično pomembna razlika med dejanskim povprečjem in hipotetičnim povprečjem, ki ga sami določimo. Na primer, da računamo t test za en vzorec med povprečjem telesne višine ljudi iz Maribora in hipotetično telesno višino, ki pa je slovensko povprečje. Ugotovili bomo ali se povprečje telesne višine ljudi iz Maribora statistično pomembno razlikuje od povprečne slovenske telesne višine.

T test za neodvisne vzorce

Ta vrsta t-testa nam pove ali se dve neodvisni skupini med seboj v povprečju statistično pomembno razlikujeta. Če želimo ugotoviti ali se ženske in moški v Sloveniji statistično pomembno razlikujejo v telesni višini, bomo uporabili ta test. Test nam po povedal ali statistično pomembna razlika v telesni višini med moškimi in ženskami obstaja ali ne.

T test za odvisne vzorce (Parni t-test)

Za razliko od testa za neodvisne vzorce pri tem testu primerjamo povprečja odvisnih ali parnih vzorcev. Recimo, da merimo vsebnost klora v vodi zjutraj in zvečer v 100 bazenih. Ko bomo ugotavljali ali se povprečji vsebnosti klora zjutraj in zvečer med seboj razlikujeta, bomo uporabili parni t-test.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize hipotez?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.