🎁 TEČAJ OBDELAVE PODATKOV S PROGRAMOM SPSS

🏦 Ljubljana, Narodna in Univerzitetna Knjižnica,

 

⏲️ 14.-16. Marec 2019

💡 Bi radi statistično analizirali vaše hipoteze za diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo?
 

💡 Želite izboljšati poslovanje podjetja z natančnimi analizami kupcev?

 

 

🎁 PRED VAMI JE DELAVNICA S KATERO BOSTE POSTALI MOJSTER ANALIZE PODATKOV!

⭐️ PROGRAM DELAVNICE

 

✔️  Na izobraževalni delavnici se boste spoznali z osnovami in zahtevnejšimi načini samostojne uporabe statističnih metod.

✔️  Spoznali boste obvladovanje programa PSPP/SPSS za statistično obdelavo podatkov za dokončanje vaših seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij.

✔️  Usposobili se boste za samostojno delo s statističnimi podatki, ki jih potrebujete v vašem podjetju za analizo podatkov o strankah.
 

 

Naučili se boste:
 

🌿 Osnove statistike in uvodno spoznavanje s programom za statistično obdelavo podatkov (metodologija, raziskovalni model, tipi spremenljiv, vrste analiz)

🌿 Opisna statistična analiza (frekvence, odstotki, povprečja (aritmetične sredine, mediana, modus), standardni odkloni,…)

🌿 Oblikovanje novih spremenljivk, porazdelitve in zanesljivosti (obračanje podatkov, združevanje podatkov, test normalne porazdelitve, cronbach alfa)

🌿 Uvod v bivariantne statistične metode (izbira ustrezne statistične metode)

🌿 Hi-kvadrat test (Hi-kvadrat test in kontingenčne tabele)

🌿 Povezanost med dvema spremenljivkama (Pearsonov, Spearmanov test korelacije)

🌿 Razlike med dvema spremenljivkama (t-test za neodvisna vzorca, t-test za odvisna vzorca, parni t-test, enosmerna analiza variance – ANOVA)

🌿 Multivariante statistične metode (faktorska analiza, razvrščanje enot v skupine, linearna, multipla in logistična regresija)

 

Delavnica je sestavljena iz treh srečanj.

Na vsakem srečanju bomo začeli s teoretičnim uvodom, kateremu bo sledil poglobljen praktični del.

Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo računalnike in morebiti tudi lastne primere, anketne vprašalnike in podatke, na katerih bi se želeli izobraževati tekom delavnice.
 

⭐️ ZADOVOLJNI TEČAJNIKI

Inštruktorica je pokazala veliko pripravljenost za pomoč 1 na 1 med tečajem. Odgovorila je na vsa moja vprašanja. Lahko rečem, da ima zelo veliko znanja.

Hvala, da ste me naučili upravljanja s tem programom :)

 

 

 

 

 

 

Miha

Študent podiplomskega študija

Celoten tečaj lahko ocenim kot zelo pohvalno, bilo je vse v redu, zelo oseben pristop.

 

 

 

 

 

 

 

Katarina

Študentka podiplomskega študija

⭐️ ZA KOGA JE DELAVNICA PRIMERNA?
 

 

✔️ Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot tudi tiste, ki ste se z statistično obdelavo podatkov že srečali. 

 

✔️ Za študente, ki pišejo diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo in potrebujejo analizo hipotez s programom SPSS.

 

✔️ Za zaposlene v marketingu, ki bi radi analizirali nakupne navade in zadovoljstvo svojih kupcev?

 

⭐️ VAŠA INŠTRUKTORICA

✔️  Polona Černič vas bo popeljala na popotovanje mojstrstva analize statističnih podatkov.

✔️  Ima dolgoletne izkušnje z raziskavami in statističnimi analizami podatkov s posamezniki in podjetji.

✔️  Je soavtorica knjige 7 napak, ki vam zavirajo hitro diplomiranje.

⭐️ TERMIN, LOKACIJA, CENA

🌳 Termin (poteka 3 dni):

 

 

 
– četrtek, 14.3. 17.00-20.00,

– petek, 15.3. 17.00-20.00,
– sobota, 16.3. 9.00-14.00.
 
 

 
 

🌳 Cena: 290 € (možnost plačila na 2 obroka)  

 

 

 
 

📢  Mesta se polnijo, zato predlagam, da se kar prijavite… 🙂 Prostor ni tako velik, zato imamo število omejeno.