KAJ JE VZOREC?

 
Del populacije imenujemo vzorec. Za statistiko je vzorec del populacije, katerega enote zbiramo z namenom, da ocenimo stanje oz. lastnosti cele populacije. Vzorec, ki dobro posreduje lastnosti celotne populacije, imenujemo reprezentativni vzorec.
 

KAJ JE VZOREC V STATISTIKI?

Pri statističnem preučevanju množičnega pojava moramo najprej opredeliti statistično populacijo, ki je množica vseh preučevanih pojavov. Podana je s tremi opredelitvami:

  • Stvarna opredelitev: koga oz. kaj preučujemo?
  • Krajevna opredelitev: kje?
  • Časovna opredelitev: kdaj?

Primer populacije: študenti, vpisani v 1. letnik Fakultete za matematiko v študijskem letu 2015/16.

Populacijo sestavljajo enote. Oznaka N označuje število enot v populaciji. Ker preučuje množične pojave, je N navadno veliko število. Del populacije imenujemo vzorec. Za statistiko je vzorec del populacije, katerega enote zbiramo z namenom, da ocenimo stanje oz. lastnosti cele populacije. Vzorec, ki dobro posreduje lastnosti celotne populacije, imenujemo reprezentativni vzorec. Oznaka n označuje število enot v vzorcu, n < N. Proces izbire dela populacije, ki bo vključen v raziskavo imenujemo vzorčenje. V kolikor elemente iz populacije v vzorec izbiramo verjetnostno oz. je vzorčenje slučajnostno, govorimo o verjetnostih vzorcih (angl. probability samples), pri katerih ima vsak element v populaciji ima vnaprej znano in neničelno verjetnost, da se pojavi v vzorcu. Pomembno je, da je vzorec verjetnosten, ker le pri tovrstnih vzorcih lahko uporabimo statistično sklepanje iz vzorca na populacijo. Pri neverjetnostnih vzorcih (angl. nonprobability samples) tovrstnega sklepanja ne moremo uporabiti.

 

Načini verjetnostnega vzorčenja Načini neverjetnostnega vzorčenja
enostavno slučajno vzorčenje priložnostno vzorčenje
sistematično vzorčenje ekspertna izbira
stratificirano vzorčenje kvotno vzorčenje
večstopenjsko vzorčenje
sorazmerno vzorčenje
dvofazno vzorčenje
vzorčenje z replikacijami
panelni vzorci

 

ENOSTAVNO SLUČAJNO VZORČENJE

Je najpreprostejše in je osnova vsem drugim metodam.

Primer:

Vzorčimo 100 študentov med 300 rednimi študenti 1. letnika Fakultet za matematiko v štud. letu 2015/16.

Populacija: 500 rednih študentov FM v 2015/16 N=300

Vzorec: 100 študentov n=100

Vzorčni okvir: seznam študentov (iz Referata), urejen po identifikacijskih številkah od 001 do 300. Načini izbire vzorca: npr. loterija, vnaprej pripravljena tabela slučajnih števil, slučajno računalniško generiran seznam števil.

 

KALKULATOR ZA RAČUNANJE VELIKOSTI VZORCA

Najdete ga TUKAJ.

P.S.: Confidence level naj bo na 95%, Margin of error pa na 5%.

Tako bomo dobili kako velik vzorec mora biti (glede na velikost populacije), da bomo dobili rezultate na nivoju 5% tveganja.

Potrebujete pomoč pri SPSS analizi hipotez?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.