ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH POVEČUJE PRODUKTIVNOST

 

Zadovoljstvo zaposlenih je ključna prioriteta vodilnim svetovnim podjetjem

Zakaj? 

Zadovoljni zaposleni jim prinašajo več dobička, ker: so bolj produktivni, ustvarjajo bolj zadovoljne stranke, ki več kupujejo, so manj bolniško odsotni.

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih je ključna prioriteta uspešnih svetovnih podjetij!

Zadovoljni zaposleni podjetjem prinašajo več dobička, ker…

 

 • so bolj produktivni,
 • ustvarjajo bolj zadovoljne stranke, ki več kupujejo,
 • so manj bolniško odsotni. 

 

Zadovoljstvo zaposlenih povečuje produktivnost

 

KAJ JE ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH?
 

Podjetja so ljudje, zato je uspeh slehernega podjetja odvisen od njegove učinkovitosti in pripadnosti zaposlenih. Učinkovitost zaposlenih se veča z zadovoljstvom pri delu. Zaposlene je potrebno obravnavati kot premoženje in ne kot strošek. Zadovoljstvo zaposlenih je zato ključnega pomena. Zadovoljni zaposleni so bolj delovno učinkoviti na delovnem mestu. Zadovoljen zaposleni z veseljem opravlja delo, se veseli delovnih izzivov in se rad vrača med sodelavce. Misel na delo in delovno mesto sproži prijetne občutke in optimistični pogled na karierno prihodnost. 

 

KAJ IMATE KOT PODJETJE OD ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIH?

Zadovoljni zaposleni so največ kar si vodstvo lahko želi, saj so le zadovoljni zaposleni lahko resnično učinkoviti na delovnem mestu. Podjetje je namreč močno le toliko, kolikor je močan človeški kapital, ta pa je močnejši toliko bolj kolikor so zaposleni bolj zadovoljni.

 

1. Zadovoljni delavci so bolj produktivni
 

Zadovoljstvo zaposlenih se odraža v njihovem odnosu do dela. Bolj kot so delavci zadovoljni na delovnem mestu, bolj so produktivni in posledično predstavljajo nižji strošek za podjetje. Le kakovostni kader in pozitivna delovna klima nam omogočata dobre rezultate. Cenjeni delavci so bolj produktivni.
 

Številne raziskave zadovoljstva zaposlenih so pokazale, da so zadovoljni zaposleni bolj produktivni.

Zadovoljstvo zaposlenih se odraža v njihovem odnosu do dela. Bolj kot so delavci zadovoljni na delovnem mestu, bolj so produktivni in posledično predstavljajo nižji strošek za podjetje. Prof. Andrew Oswald, dr. Eugenio Proto in dr. Daniel Sgroi so vodili projekt zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Rezultati so bili objavljeni v »The Journal of Labor Economics«. Na podlagi 700 vprašanih so ugotovili, da so ljudje na delovnem mestu 12 odsotno bolj produktivni, če so srečni.  

 

   2.       Zadovoljni delavci so manj bolniško odsotni
 

Ljudje, ki so zadovoljni na delovnem mestu, so bolj zdravi in posledično tudi psihično in fizično več prisotni na delovnem mestu. 

 

Ø  Ybema in sodelavci (2010, str. 103) ugotavljajo, da nezadovoljstvo z delom vodi oziroma vpliva na višji absentizem in da višji absentizem lahko vodi v nižje zadovoljstvo z delom.

Ø  Steers in Rhodes (v: Ybema et al., 2010, str. 104) menita, da nezadovoljstvo z delom povzroča nizko motivacijo, ki pa je odločujoča oziroma zelo pomembna za prisotnost zaposlenih na delu. Pri tem izpostavljata, da imajo vsi tisti zaposleni, ki so pogosto odsotni z dela, manj zanimive delovne naloge, slabe odnose (konflikte) z vodjem ali sodelavci, so slabše plačani in se čutijo manj spoštovane kot tisti, ki niso odsotni z dela.

Ø  Abu Sheikha in Younis (2006, str. 66) poudarjata naslednje: kadar je stopnja zadovoljstva zaposlenih visoka, takrat je stopnja stresa in absentizma zelo nizka, kar vodi v večjo motiviranost in produktivnost na delovnem mestu. Torej dejavniki, ki vplivajo na (ne)zadovoljstvo z delom, posledično povzročajo tudi prisotnost zaposlenih na delovnem mestu oziroma vplivajo na odsotnost zaposlenih z dela in zaradi tega lahko takšne vzroke uvrščamo med »vzroke delovnega okolja«.

Ø  Zabin (1999) pojasnjuje, da glavni razlogi za odsotnost zaposlenih z dela izhajajo predvsem iz delovnega okolja. Izkustveno ugotavljamo, da gre pri vzrokih oziroma dejavnikih delovnega okolja za vzroke, ki povzročijo, da je odsotnost zaposlenih z dela formalno res zabeležena kot zdravstveni razlog, toda nekateri dejavniki delovnega okolja lahko vplivajo na zaposlene tudi »sekundarno«,«.

Ø  Izboljševanje zadovoljstva zaposlenih zmanjšuje bolniške odsotnosti. Če ponazorimo s primerom, bi podjetje z 200 zaposlenimi, ki v povprečju dobivajo povprečno slovensko bruto plačo (po podatkih Statističnega urada je julija 2018 znašala 1.650,84 evrov), ki ima povprečno bolniško odsotnost z dela 4,2%, potem podjetje samo odsotnost zaposlenih mesečno stane približno 10.000 evrov, kar letno pomeni 120.000 evrov. To pomeni 1190 € na zaposlenega mesečno!

 

 

   3.       Zadovoljni zaposleni so bolj zvesti podjetju
 

Številne raziskave zadovoljstva pri delu potrjujejo, da je nezadovoljstvo pomemben vzrok za fluktuacijo, menjavo službe. Nenehno uvajanje novih zaposlenih za podjetje pomenita dodaten strošek in manjšo učinkovitost. Pripadnost in lojalnost podjetju se lahko razvijeta le pri posameznikih, ki so zadovoljni s svojim delom.

 

   4.       Zadovoljstvo delavcev je povezano z zadovoljstvom strank
 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu vpliva tudi na njihov odnos do vaših obstoječih strank in potencialnih strank. Le zadovoljni in odgovorni zaposleni korektno poskrbijo za Vaše stranke, nove ali stare. 

Raziskave vztrajno kažejo povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom strank. Bolj bodo zaposleni zadovoljni in pripadni podjetju, več bo podjetje imelo zvestih strank, ki bodo tudi več zapravile.

 

   5.       Zadovoljstvo delavcev je povezano z višjimi dobički podjetja
 

Če seštejemo vse zgornje dejavnike, ki jih lahko izboljšate, če izboljšate zadovoljstvo zaposlenih se vam bo zagotovo povečal tudi dobiček. Obstaja veliko raziskav, ki dokazuje močno povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in dobičkom podjetja.

Raziskava Dr. Jamesa Oaekleya, iz Purdue University Krannert School of Management, 100 ameriških podjetjih s skupno 5000 zaposlenimi kaže jasno povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in dobičkom. Dr Oakley pravi: “Zadovoljstvo zaposlenih je ključen faktor motivacije zaposlenih. Ta podjetja imajo stranke, ki pogosteje kupujejo njihove izdelke in to rezultira v večjem dobičku.”

 

HR podjetje Watson Wyatt Worldwide je izvedla raziskavo 1500 podjetjih v Severni Ameriki in Evropi in dokazala da je zadovoljstvo vodilni faktor za pojasnjevanje dobička podjetja. Pravijo: “Povezava je zelo resnična in razumevanje zadovoljstva zaposlenih je ključno za današnje vodilna v podjetju.”

 

Zadovoljstvo zaposlenih povečuje produktivnost

 

KAJ LAHKO STORI PODJETJE, DA IMA ZADOVOLJNE ZAPOSLENE?
 

Za zagotavljanje stalnega zadovoljstva zaposlenih je koristno takojšne ali čim hitrejše zaznavanje problemov, ki nastajajo v delovnem procesu. Problemi v občasno nastajajo v vseh delovnih kolektivih. Priporočljivo je, da se merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih izvajamo vsaj enkrat letno. Priporočljivo je tudi, da se merjenje zadovoljstva zaposlenih izvede pred, med in po uvajanju radikalnih sprememb v podjetju. Le tako lahko spremljamo, kako so posamezne spremembe v podjetju sprejeli zaposleni, kakšen učinek so povzročile na zadovoljstvo in podobno.

Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih v podjetjih lahko ugotovite kje so prednosti in kje slabosti delovnega procesa v podjetju, z merjenjem dobite temelje kako lažje upravljati zadovoljstvo v podjetju. S periodičnimi merjenji pa lahko v podjetju vidite napredek na tem področju oziroma zaznate spremembe zaradi različnih ukrepov. Z merjenjem lahko vodstvo pridobi pomembne povratne informacije:

 •       na katerih področjih v podjetju so potrebne spremembe in večja prizadevanja,
 •       kdo izmed neposrednih vodij morda ne vodi optimalno,
 •       kaj slabo vpliva na zaposlene,
 •       kje so potrebne izboljšave,
 •       kakšno je splošno stanje v podjetju, itd.

 

UPORABLJENE METODE PRI RAZISKAVI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Za preučevanje zadovoljstva z različnih vidikov lahko uporabljamo različne metode, od strukturiranega vprašalnike do intervjujev. Ko naše podjetje za naročnika izvaja raziskavo zadovoljstva zaposlenih, se za ustrezno metodo odločimo skupaj z naročnikom in s tem najdemo optimalno metodo za maksimalne rezultate.

Izvedba raziskave naj poteka v petih korakih:

      1.       Določitev obsega, dometa in namena raziskave;

      2.       Klasifikacija organizacije/podjetja;

      3.       Anketiranje

      4.       Analiza in osnovna interpretacija podatkov;

      5.       Predstavitev rezultatov.

 

V anketo naj bo vključenih minimalno 10 % vseh zaposlenih oz. neko minimalno število.. Vzorec anketirancev je odvisen od podjetja do podjetja. Če je podjetje majhno se raziskava izvede na vseh zaposlenih podjetja.

 

 

KAKO VAM LAHKO RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH KORISTI?

Pridobili boste povratno informacijo o tem kako zadovoljni so vaši zaposleni in kakšna je vaša organizacijska klima na različnih področjih delovanja podjetja. Področja merjenja zadovoljstva:

 •       Organizacija in odgovornost,
 •       karierni razvoj,
 •       odnosi med sodelavci,
 •       pripadnost podjetju,
 •       učinkovitost vodstva,
 •       odnos z neposrednim nadrejenim,
 •       delovni procesi in naloge,
 •       nagrajevanje in priznanje,
 •       komunikacija in timsko delo,
 •       vključenost zaposlenih,
 •       tehnologija in delovno okolje,
 •       zadovoljstvo strank.

 

Na podlagi poročila boste lahko indentificirali kje so vaše prednosti (najbolje ocenjena področja) in vaši izzivi (najslabše ocenjena področja).

Sprejeli boste različne ukrepe za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih, kar pomeni izboljšanje produktivnosti, zadovoljstva strank, zmanjšanje bolniških odsotnosti in posledično večji dobiček.

  

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI?

Podjetja ozaveščamo o pomembnosti zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, povečujemo njihovo produktivnost in zmanjšujemo bolniško odsotnost zaposlenih.

 

Za zagotavljanje stalnega zadovoljstva zaposlenih je koristno takojšne ali čim hitrejše zaznavanje problemov, ki nastajajo v delovnem procesu. Problemi v občasno nastajajo v vseh delovnih kolektivih. Ugotavljanje problemov je najbolj učinkovito s pomočjo neodvisnih strokovnjakov, ki vam pomagajo probleme zaznati, jih nasloviti in poiskati rešitve zanje.

Podjetjem pomagamo:

 • Ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih;
 • Zaznati probleme v njihovem nezadovoljstvu še preden ti vplivajo na delovni proces; ter jim ponudimo rešitve za njihovo odpravo.

 

Reference:

Vse skupaj smo izdelali preko 810 raziskav in analiz za fizične osebe in pravne osebe.

 

 

Želite povečati zadovoljstvo zaposlenih?

Pišite nam za brezplačni posvet.

Pokličite nas na 070 612 521.


 

Statistik.si™ v številkah:

2100

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 2100 raziskav in statističnih analiz za pravne in fizične osebe.

40.825 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 40.825 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

1.525.000​ €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 1.525.000 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.