Regresijska analiza

Kdaj se uporablja? Kakšni so pogoji? Kaj nam pove?

 

Kaj je regresijska analiza?

Regresijska analiza je statistični proces, ki raziskuje vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Regresijska analiza je nadgradnja korelacijske analize, ki nam pove samo soodvisnost med dvema spremenljivkama, medtem ko nam regresijska analiza pove vpliv ene ali več spremenljivk na odvisno spremenljivko. Uporabili bi jo, ko bi želeli raziskati ali neodvisne spremenljivke, ki so leta šolanja, višina prihodka staršev, število prebranih knjig, vplivajo na odvisno spremenljivko, ki je višina osebnega dohodka.

 

Na katerih podatkih lahko izvedemo regresijsko analizo?


Regresijsko analizo lahko izvedemo na intervalnih in razmernostnih spremenljivkah.

 

Pogoji za regresijsko analizo?


Regresijska analiza zahteva linearen odnos med spremenljivkami, približno normalno distribucijo podatkov tako pri neodvisnih kot pri odvisni spremenljivki in homoscedastičnost (približno enako varianco na obeh spremenljivkah) – vse to preverimo z razsevnih diagramom. Pogoj je tudi, da zaporedni reziduali niso korelirani, kar preverimo z Durbin-Watsonovim testom.

 

Kaj nam pove regresijska analiza?


Regresijska analiza nam v grobem pove kako neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno spremenljivko. Če se navežemo na zgornji primer bomo iz regresijske analize dobili odgovor če in kako močno leta šolanja, višina prihodka staršev in število prebranih knjig vplivajo na višino osebnega dohodka. Iz celotne regresijske analize bomo lahko razbrali koliko odstotkov variiranja odvisne spremenljivke (višina osebnega dohodka) pojasnjujejo neodvisne spremenljivke. Lahko bomo tudi sestavili regresijsko enačbo za napovedovanje, s pomočjo katere napovedujemo višino posameznikovega prihodnjega osebnega dohodka na podlagi dohodka njegovih staršev, let šolanja in števila prebranih knjig.

 

Pošljite email za BREZPLAČEN pregled vprašalnika in
hipotez!

Pomagala vam bo Polona.

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Še vedno ne veste kako se lotiti statistične analize hipotez?

 

Se nimate časa učiti postopkov statistične analize?

 

Se mučite s programom SPSS?

 


 

Mi imamo rešitev – sistem V. A. P.

 

 ZAUPAJTE STROKOVNJAKOM!

 

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.