SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE

 

Spearmanov koeficient korelacije je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona povezanost. Za razliko od Pearsonovega korelacijskega koeficient, predpogoj za izračun Spearmanovega koeficienta korelacije ni normala porazdelitev podatkov, torej ga uvrščamo med neparametrične statistične teste.

 

 

Pearsonov koeficient korelacije

Preden se posvetimo Spearmanovemu koeficientu korelacije je potrebno poznati Pearsonov koeficient korelacije, ki je najpogosteje uporabljena mera linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk.  Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije zahteva od podatkov izpolnjenost naslednjih predpostavk:

§  spremenljivke so na intervalne ali razmernostni ravni;

§  podatki so linearno povezanosti;

§  podatki so normalno porazdeljeni.

V kolikor podatki navedenih predpostavk ne izpolnjujejo namesto Pearsonovega uporabimo Spearmanov koeficient korelacije.

Monotona funkcija

Da bi razumeli Spearmanov koeficient korelacije je potrebno razumeti monotono funkcijo. Monotono funkcija je tista, ki se bodisi ne povečuje ali ne zmanjšuje, ko se neodvisna spremenljivka povečuje. Naslednji grafi prikazujejo monotono funkcijo.

slika-spearmanov-koeficient

§  Monotona rast: ko se spremenljivka na x ravni povečuje, spremenljivka na y ravni nikoli ne pada.

§  Monoton padec: ko se spremenljivka na x ravni povečuje, spremenljivka na y ravni nikoli ne raste.

§  Ne-monotonost: ko se spremenljivka na x ravni povečuje, spremenljivka na y včasih raste in včasih pade.

Spearmanov koeficient korelacije

Spearmanov koeficient je statistični test s katerim merimo moč monotonosti med pari podatkov. Koeficient lahko zavzame vrednosti med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti močnejša je monotona povezanost. Za določanje moči povezanosti spremenljivk uporabljamo spodnjo lestvico vrednosti koeficienta, in sicer:

Vrednost koeficienta Moč povezanosti
0,00 ni povezanosti
0,01-0,19 neznatna povezanost
0,20-0,39 nizka/šibka povezanost
0,40-0,59 srednja/zmerna povezanost
0,60-0,79 visoka/močna povezanost
0,80-0,1,00 zelo visoka/zelo močna povezanost

Za razliko od Pearsonovega koeficienta, predpogoj za izračun Spearmanovega koeficienta korelacije ni normala porazdelitev podatkov, torej ga uvrščamo med neparametrične statistične teste.

Primer: Naraščajoči monotoni odnos med spremenljivkama

  x y
1 0,5 1,6
2 1 2,7
3 1,5 4,5
4 2 7,4
5 2,5 12,2
6 3 20,1
7 3,5 33,1
8 4 54,6
9 4,5 90
10 5 148,4
11 5,5 244,7
12 6 403,4
13 6,5 665,1
14 7 1096,6
15 7,5 1808,6
16 8 2981
17 8,5 4914,8
18 9 8103,1
19 9,5 13359,7
20 10 22026,5

graf-spearmanov-koeficient

Pošljite email za BREZPLAČEN pregled vprašalnika in
hipotez!

Pomagala vam bo Polona.

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA SERGEJE

Sergeja_

Hvala, super ste!

Torej, hitri, učinkoviti, prijazni, dostopni. Skratka super in vredni vseh priporočil drugim ;)

Statistik.si™ v številkah:

810

IZDELANIH ANALIZ

Izdelali smo preko 810 raziskav in statističnih analiz za fizične in pravne osebe.

15.747 ur

PRIHRANJENEGA ČASA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 15.747 ur ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami.

202.500 €

PRIHRANJENEGA DENARJA

Naše stranke so prihranile skupaj več kot 202.500 € stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi ukvarjanja z raziskavami in statističnimi analizami. Da živciranja, skrbi, slabe volje sploh ne omenjamo.